Internationella medier rapporterar att SVB Financial Group, där Silicon Valley Bank ingår, har ansökt om konkursskydd genom en rättslig process som kallas chapter 11.

Den teknikfokuserade nischbanken Silicon Valley Bank, som är en del av SVB Financial Group, har tagits under myndigheternas kontroll efter att ha kollapsat under den föregående veckan. Som svar på detta har SVB Financial Group ansökt om en chapter 11-process, vilket motsvarar en företagsrekonstruktion.

Enligt Reuters har SVB Securities och SVB Capital, som är verksamheter inom SVB Financial Group, inte inkluderats i ansökan om konkursskydd. Dessa två delar betraktas inte längre som systerbolag till Silicon Valley Bank North America eller förmögenhetsförvaltningen SVB Private, som båda har satts under statlig förvaltning på grund av reglerna för den statliga insättningsgarantin som hanteras av Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC.

Vidare skriver Reuters att det här är den största bankkollapsen i USA sedan 2008 och den näst största någonsin. SVB Financial Groups ansökan om chapter 11-processen har orsakat nedgångar i hela den globala banksektorn under den senaste veckan. Bolaget har meddelat att man undersöker strategiska alternativ för verksamheterna och att man vill fortsätta att stödja sina kunder.