Enligt registreringsstatistiken från Mobility Sweden visar personbilsmarknaden en svag utveckling. Jämfört med förra året minskade antalet nyregistrerade personbilar med 3 procent i juli och under de sju första månaderna på året har det totala antalet minskat med 2,5 procent jämfört med 2022. De relativt höga siffrorna kommer trots den pågående lågkonjunkturen och beror på kortare leveranstider och stora orderböcker.

Registreringarna av lätta och tunga lastbilar visade dock en stark ökning i juli, med en ökning på 31 respektive 17 procent jämfört med förra året. De förbättrade leveransmöjligheterna har resulterat i en ökad efterfrågan på mer bränsleeffektiva fordon. Dessutom har eldrivna lätta lastbilar utgjort en betydande del, med en andel på 24 procent av registreringarna under juli.

När det gäller laddbara bilar står de för 60 procent av de nyregistrerade personbilarna, och elbilar utgör 37,5 procent av den totala andelen nyregistreringar. Företagsförsäljningen bidrar i hög grad till dessa höga siffror och utgör 63 procent av de totala nyregistreringarna för laddbara personbilar. Däremot har antalet nya ordrar för laddbara bilar minskat efter att klimatbonusen togs bort, vilket förväntas påverka registreringarna negativt under hösten.

Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, påpekar att den privata elbilsmarknaden fortfarande är kall, och den höga andelen registrerade laddbara personbilar drivs huvudsakligen av företagsmarknaden. Han uppmanar regeringen att satsa på kostnadseffektiva styrmedel för att stimulera omställningen och hjälpa Sverige att nå sina klimatmål.

När det gäller bussar har registreringarna ökat kraftigt, nästan fördubblats jämfört med förra året, även om det sker från låga nivåer. Nästan 38 procent av nyregistreringarna i juli var elbussar. Under de första sju månaderna på året har antalet registrerade bussar minskat med cirka 22 procent.

Även med utmaningar som inflation, höga räntor och en svagare konjunktur fortsätter tunga och lätta lastbilar att prestera starkt på grund av fortsatt höga transportvolymer och behovet av att förnya fordonsparker. Elektrifieringen av lastbilar och bussar har dock inte kommit lika långt, och Mattias Bergman betonar att det krävs fortsatta kostnadseffektiva styrmedel och långsiktiga förutsättningar för att påskynda omställningen och stärka Sveriges konkurrenskraft.