Stripe, en plattform för finansiell infrastruktur för företag, tillkännagav idag uppdateringar av sin svit för automatisering av intäkts- och ekonomihantering, där fakturering, prenumerationer, skatt, intäktsredovisning och datatjänster samarbetar för att hjälpa företag att skala upp sin finansiella verksamhet på ett effektivt sätt. Uppdateringarna innehåller nya verktyg och funktioner som hjälper företag, från snabbväxande startups till etablerade företag, att förenkla den finansiella verksamheten, modernisera backoffice-processer och förbättra effektiviteten hos sina ekonomiteam.

De utmaningar som finanscheferna står inför

CFO:er och ekonomiteam slösar bort oräkneliga timmar på att manuellt hantera finansiell verksamhet. Det kan röra sig om uppgifter som att initiera banköverföringar, stämma av betalningar och leta efter data som behövs för att kunna stänga räkenskapsböckerna i tid varje månad. I en nyligen genomförd Stripe-studie bland ekonomichefer och finanschefer sade 57 procent av de tillfrågade att de spenderade mer än tio timmar varje månad på att gå igenom manuella fel och diskrepanser för att stämma av data. 55 procent av företagen rapporterade att de var tvungna att öppna upp sina räkenskapsböcker på nytt eller omräkna resultatet minst en gång per kvartal på grund av felaktigheter.

Intäkts- och ekonomiteam kämpar också med att integrera flera punktlösningar som inte är skalbara, eller måste ta itu med att implementera enorma, oflexibla system som kräver team av ingenjörer och omfattande utbildning. Med tiden blir denna växande samling av äldre lösningar allt svårare att navigera. Samma undersökning från Stripe visade att 83 procent av finanscheferna planerar att konsolidera antalet program eller system de använder under de kommande två åren, och 72 procent tror att detta skulle kunna spara betydande pengar.

Ett enhetligt tillvägagångssätt för intäkts- och finansförvaltning

Stripes enhetliga uppsättning verktyg för intäkts- och finanshantering förenklar finansverksamheten och förbättrar effektiviteten hos ekonomiteamen genom att bygga vidare på företagets rötter inom betalningar. Tillsammans syftar dessa verktyg till att driva hela livscykeln för ett företags kassaflöde. Verktygen omfattar Stripe Billing och Stripe Invoicing för att förvärva kunder och tjäna intäkter, Stripe Tax, Revenue Recognition och numera även Revenue Reporting för att samla in omsättningsskatt och rapportera intäkter samt Data Pipeline och Sigma för att generera användbara insikter för att hjälpa till att öka intäkterna.
– Vad Stripe fixade för betalningar fixar vi nu för företagens hela finansiella stapel. Våra användare behöver inte längre nöja sig med överdimensionerade, oklara system eller småskaliga, fragmentariska finansiella verktyg. Stripes strategi för intäkts- och ekonomiautomation är fast förankrad i våra vägledande principer om enkelhet och användarvänlighet, säger Vivek Sharma, chef för intäkts- och finansautomatisering på Stripe.
– Utöver betalningar hjälper Stripe oss med allt från återkommande fakturering och skatteefterlevnadtill att automatisera vår finansiella verksamhet, säger Peter Welinder, vice vd för produkt och partnerskap på OpenAI.

Nya verktyg för intäkter

Stripe Billing ger företag ett enkelt sätt att hantera en växande prenumerantbas, snabbt acceptera återkommande betalningar globalt och ägna mer tid åt att arbeta med sina produkter och sin affärsmodell. Hittills har Billing varit populärt bland företag med självbetjäning och hybrida affärsmodeller. För företag med ett säljteam vars arbetsflöden inkluderar konfigurering av en offert, utarbetande av ett kundförslag och mottagande av betalning för utförda tjänster introducerar Stripe nya faktureringsfunktioner för säljförhandlade kontrakt. Dessa inkluderar:
 
– Salesforce CPQ connector, som sparar tid genom att användare kan skapa prenumerationer utan att behöva lämna Salesforce CPQ.
– Prenumerationsscheman i Dashboard, som låter användare modellera komplexa prenumerationer med olika test- och prisperioder.
Det nystartade SaaS-företaget Tango vände sig till Stripe för att driva sin växande verksamhet och stödja företagskunder.
– Att bygga flexibla faktureringsmetoder på egen hand skulle ha varit superdyrt, och ingenjörstimmar kostar pengar. Stripe gjorde det möjligt för oss att snabbt utöka vår verksamhet och möta behoven hos företagskunder som har komplexa försäljningsprocesser, säger Dan Giovacchini, medgrundare av Tango.
Faktureringen uppdateras också med automatiserade återvinnings- och retention-funktioner som bygger på no-code. Detta gör det möjligt för användare att skapa anpassade betalningspåminnelser för kunder som är skyldiga pengar. De uppdaterade strategierna inkluderar justering av processor för betalningspåminnelser baserade på kundvärde eller prenumerationslängd, mottagning av meddelanden när fakturor är förfallna och automatisk insamling av skäl till att man avbeställer. Faktureringens automatiserade funktioner för intäktsinhämtning ökar intäkterna genom att minska antalet misslyckade betalningar och gav företagen ytterligare 3,8 miljarder dollar år 2022. De hjälpte också kunderna att återvinna 9,39 dollar i intäkter för varje dollar i Stripe Billing-avgifter förra året.

Nya verktyg för att ta ut skatt på alla inkomster

En färsk Stripe-studie visade att 69 procent av ekonomicheferna anser att företagens skatteförpliktelser blir alltmer komplexa. Stripe Tax gör det enkelt för företag att beräkna och samla in försäljningsskatt, mervärdesskatt (VAT) och skatt på varor och tjänster (GST) i över 40 länder. Det hjälper också företag att veta var de ska registrera sig och få tillgång till de rapporter de behöver för att lämna in deklarationer.
För att hjälpa företag att hantera skatt på alla transaktioner, även de som inte behandlas av Stripe, introducerar Stripe ett skatte-API med stöd för flera processorer. Stripe gör också den globala skatteefterlevnaden snabbare och enklare via:
– Stöd för USA:s platsrapportering, som matchar transaktionsdata med varje amerikansk delstats deklarationsperiod, samt stöd för Chicago Lease Tax för handlare som säljer programvara som tjänst i Chicago.
– Stöd för EU Import One Stop Shop (IOSS), som minskar byråkratin för handlare som säljer fysiska varor till EU genom en enda registrering som samlar in skatt vid check-out..

Nya verktyg för att rapportera intäkter för företag av alla storlekar

Stripe lanserar också intäktsrapportering för att genom en överblick hjälpa ekonomichefer att förstå affärsresultatet och förenkla månadsbokslutet. Detta nya rapporteringsverktyg hjälper till att påskynda månadsbokslutet genom att tillhandahålla värdefulla intäktsmått som månadsvis återkommande intäkter, kundtillväxt per aktivitet, intäkter per produkt med mera. Det ger också bokföringsklara finansiella rapporter för företag som använder enkel kontantredovisning.
Slutligen måste varje företag stämma av sina transaktionsintäkter mot sitt system för att säkerställa att kontona är i balans. Denna process kan vara särskilt tråkig för företag med många transaktioner eller komplexa affärsmodeller. För att ge mer noggrannhet och transparens i den här processen lägger Stripe till automatiserade avstämningsfunktioner för att hjälpa ekonomicheferna att bättre förstå sin kassaposition och lokalisera luckor på transaktionsnivå när som helst. Dessa funktioner kan hjälpa ett företag att spåra och hantera sina likvida medel mer effektivt på ett ställe, i stället för att hantera dem manuellt i flera olika system.