– Återkommande betalningsvolymer som hanteras via Stripe växer 16 procent snabbare än engångsbetalningsvolymer, och abonnemangsföretag fortsätter att expandera internationellt.

– En majoritet av abonnemangsföretagen övergår till flexibla prissättningsstrategier som inkluderar användningsbaserade modeller och premiumplaner.

– En tredjedel använder ännu inte tredjepartsverktyg för att minska kundbortfall och återta förlorade intäkter.

Stripe, en finansiell infrastrukturplattform för företag, publicerade nyligen sin rapport State of Subscription and Billing Management, som analyserar hur företagsledare i 1500 abonnemangsföretag tänker kring sin strategi för de kommande tolv månaderna. De undersökta företagen sträcker sig från B2B SaaS-företag och leverantörer av digitala tjänster till företag som erbjuder prenumerationer på fysiska produkter.

Prenumerationsföretagen blomstrade under covid-19-pandemin när efterfrågan från konsumenter och företag ökade kraftigt. Även om den pandemidrivna tillväxten har klingat av fortsätter prenumerationsmodellerna att överträffa den bredare onlineekonomin: återkommande betalningsvolymer som behandlas på Stripe växer 16 procent snabbare än engångsbetalningar.

Samtidigt förbereder sig ledarna för abonnemangsföretag för en mer komplex miljö. Fyrtiotre procent av de företagsledare som deltog i undersökningen förväntar sig att kundbortfallet kommer att öka när deras kunder drar ner på verksamheten som en reaktion på osäkerheten i den globala ekonomin. Samtidigt håller 81 procent med om att förutsägbara återkommande intäkter är viktigare än någonsin, och de letar efter nya sätt att behålla sina befintliga kunder.

Företagsledare för abonnemangsföretag navigerar i denna komplexa miljö med tre huvudsakliga tillvägagångssätt: prisoptimering, fortsatt internationell expansion och användning av automatiska verktyg för att minska kundbortfall.

Optimera prissättningen

Med hög inflation är prissänkningar inte ett alternativ för de flesta prenumerationstjänster, eftersom deras egna kostnader också ökar. Endast 25 procent av företagsledarna som deltagit i undersökningen säger att de reagerar på kundbortfallet genom att sänka priserna. Istället planerar 40 procent att investera i nya prissättningsstrategier för att bättre uppfylla kundernas förväntningar och visa värdet av sina tjänster.

Fasta priser är fortfarande den vanligaste prissättningsmodellen, men den makroekonomiska osäkerheten kräver en mer flexibel strategi. 67 procent av de tillfrågade förväntar sig att användningsbaserad prissättning kommer att användas i större utsträckning, drivet av priskänsliga abonnenter. Samtidigt skapar abonnemangsföretagen premiumalternativ för mindre priskänsliga kunder: 52 procent av abonnemangsföretagen inom finansiella tjänster och 42 procent av abonnemangsföretagen inom teknik planerar att erbjuda premiumplaner med högre priser.

– Genom att kombinera differentierade abonnemangspriser med användningsbaserade påfyllningar kan vi skala upp vår produkt till fler människor än vad som skulle ha varit möjligt med en strategi som passar alla. Med Stripe kan vi tillgodose kunder med olika intressen och användningsområden för våra verktyg. Genom att bygga mer skräddarsydda prenumerationsplaner kan vi nå en bredare kundgrupp – från AI-entusiaster till dem som precis har börjat, säger Midjourneys CFO Nadia Ali.

Kostnadsfria provperioder är enkla att implementera och utgör en bra inkörsport till prisoptimering, men de innebär också utmaningar. Att hantera betalningar och uppsägningar av provperioder är ofta kostsamt och betungande, eftersom prenumeranterna glömmer att säga upp sin prenumeration innan provperioden är slut, vilket leder till supportärenden och begäran om återbetalning. SaaS-startupen Tango löste detta genom att erbjuda kostnadsfria provperioder som inte kräver någon betalningsmetod, så att prenumeranterna kan uppleva produktens värde utan att behöva ta risken att hantera support för återbetalningar.

Internationell expansion

När pandemins hypertillväxt har klingat av vänder sig prenumerationsföretagen utomlands för att fortsätta få nya kunder. Internationell skalbarhet är en viktig fördel med många prenumerationstjänster, eftersom de ofta inte kräver fysisk logistik.

Mer än hälften av de tillfrågade företagen planerar en internationell expansion inom de närmaste tolv månaderna. I samband med detta förstår företagen att betalningsvanorna varierar över världen och att kunder på olika orter förväntar sig att kunna betala med de metoder de föredrar. Därför svarade 71 procent av de tillfrågade att de vill lägga till minst en ny betalningsmetod under nästa år.

Minska kundbortfall

Samtidigt som abonnemangsföretagen letar efter nya kunder utomlands investerar de i verktyg för att behålla sina befintliga kunder – särskilt verktyg som förhindrar ofrivillig churn, vilket inträffar när en betalningsinformation gör att ett abonnemang oavsiktligt upphör att gälla. 41 procent av de tillfrågade företagen rapporterade en ökning av ofrivilliga kundavhopp, men en tredjedel (32 procent) av dessa fortfarande inte utnyttjar verktyg som automatiskt kan minska risken för att det inträffar.

– Modeller för återkommande intäkter har exploderat under de senaste åren tillsammans med resten av internetekonomin, och de har stannat kvar eftersom de ger företag och konsumenter ett enkelt sätt att få en förutsägbar avkastning på sina investeringar. Företagsledare inleder nu nästa kapitel i prenumerationsekonomin och förlitar sig på verktyg från tredje part för att expandera till nya marknader, experimentera med olika prismodeller och se till att de får mer intäkter från sina lojala kunder, säger Emily Glassberg Sands, informationschef på Stripe.