Det är inte alltid lätt för företag att navigera i den komplexa världen av skatteregler, särskilt när det gäller internationell handel. Men nu har Stripe, en finansiell infrastrukturplattform för företag, lanserat en lösning som kommer att underlätta för miljontals företag att följa skattereglerna – Stripe Tax for Platforms.

Plattformar som använder Stripe Connect kan nu erbjuda Stripe Tax till sina kunder utan att behöva göra någon programmering. Det innebär att tusentals företag inom olika branscher, oavsett om de är små eller stora, kan enkelt följa skattereglerna när de verkar i den digitala ekonomin.

Michael Carney, produktchef för Stripe Tax, berättar att hjälp med skattehantering och moms har varit den mest efterfrågade funktionen bland Stripe-plattformsanvändare. Genom att erbjuda Stripe Tax som en produkt till sina kunder kan nu plattformsföretag hjälpa sina användare med alla aspekter av betalningar och skatter.

För plattformsföretag som använder Connect har skattehantering tidigare varit en utmaning. De har inte haft ett verktyg för att hantera skatterna för sina transaktioner, vilket har lett till komplicerad skatteefterlevnad och risker för felaktiga skattebetalningar. Men med Stripe Tax for Platforms blir det nu möjligt att automatiskt beräkna och samla in rätt skatt på försäljningar, moms och GST i över 40 länder och alla amerikanska delstater.

Skatteutmaningarna för global handel har varit stora och ständigt föränderliga. Under förra året genomfördes över 600 skattuppdateringar bara i USA, och fler nya momsregler inom EU lanserades. Enligt en rapport från Stripe uppgav 18 procent av företagen att skattekomplexitet var en anledning till att de inte satsade på internationell expansion. Med Stripe Tax for Platforms kan företag nu övervinna dessa utmaningar och sälja över nationsgränser utan extra komplikationer.

En annan fördel med Stripe Tax är att den snabbar upp rapporteringsprocessen genom automatiserad, platsbaserad rapportering för varje amerikansk delstat och tillhandahåller sammanfattade rapporter som kan användas i alla länder där ett företag är registrerat för att samla in skatt.

Stripe Tax har varit populär sedan dess lansering 2021, och antalet företag som använder tjänsten har tredubblats under de senaste 12 månaderna. Men tidigare har tjänsten bara varit tillgänglig för företag som direkt använder Stripe. Nu, med Tax for Platforms, blir tjänsten tillgänglig för alla företag som använder Stripe via tredje part.

En företagare som har dragit nytta av Stripe Tax är Peter Fitzpatrick, vice vd för handel på Thinkific, en mjukvaruplattform för online-kurser. Han berättar att deras kunder ofta har haft problem med skatteregler när de sålt digitala varor globalt. Men med Stripe Tax har de nu fått en lösning som automatiskt beräknar och hanterar skattebetalningar, vilket sparar tid och minskar risken för felaktiga betalningar och böter.

Med Tax for Platforms blir det nu enklare för företag att fokusera på sin kärnverksamhet och expandera internationellt utan att behöva oroa sig för komplicerad skattehantering. Genom att erbjuda en enhetlig lösning för skatter och betalningar kan plattformar hjälpa sina användare att lyckas ekonomiskt och hitta nya intäktsströmmar.

För de företag som är intresserade av att använda Stripe Tax for Platforms finns tjänsten tillgänglig i alla länder där Connect och Tax erbjuds. Detta är ett steg framåt i plattformsrevolutionen, och med möjligheten att kombinera Tax med andra Stripe-produkter och tjänster kan företag skräddarsy sin användarupplevelse för specifika behov och skapa ännu bättre affärsmöjligheter.