Betalningstjänstebolaget Stripe lanserar Stripe Climate. Med Stripe Climate kan vilket onlineföretag som helst hjälpa till att finansiera teknik som avlägsnar koldioxid direkt från atmosfären. Det framgår av ett pressmeddelande.
Nu kan alla Stripe-användare bidra till att bromsa klimatförändringen. Med bara några klick kan de anslå en bråkdel av sin omsättning till olika verksamheter som arbetar med att fånga in och reducera koldioxid från atmosfären.
Stripe tar inte ut någon avgift för bidrag till Stripe Climate och använder 100 procent av de anslagna medlen till att skynda på utvecklingen av ny teknik för att ta bort koldioxid ur luften.
“Många av våra användare säger att de vill göra något för klimatet men att de avstår för att det är för krångligt och tidskrävande,” säger Erik Olofsson, Nordenchef för Stripe. “Med Stripe Climate är det enkelt för företag av alla storlekar att hjälpa till i klimatarbetet genom att finansiera den senaste teknikutvecklingen för att reducera koldioxidutsläpp.”
Sedan oktober 2020, då verktyget lanserades i USA, har 500 företag förbundit sig att anslå en betydande del av sin omsättning till koldioxidinfångning, därav över 100 europeiska.
“Inget enskilt företag kan skapa tillräcklig efterfrågan för att åstadkomma verkningsfull koldioxidinfångning på egen hand,” säger Erik Olofsson. “Vårt mål är att skapa en omfattande marknad fånga in koldioxid från luften. Om det lyckas kommer denna marknad att till låg kostnad öka efterfrågan av sådan teknik och förbättra möjligheterna att ta fram fr lösningar som krävs för att hindra klimatförändringens värsta effekter.”
Företag av alla storlekar kan stödja ny teknik för koldioxidinfångning
Stripe driver på utvecklingen tillsammans med sina stora företagskunder. Nya partnerskap har inletts tillsammans med företag som Atlassian, Instagram, Lightspeed, Maersk, Twilio, Zoom Video Communications och Salesforce. Då Stripe har kunder bland såväl globala storföretag som mindre startups finns det nu möjligt för alla företag att agera i klimatfrågan.