Hedgefondavkastning, kort och tjänster för smarta investerare och entreprenörer.
Strictly Money är ett brittiskt fintech-företag som för närvarande befinner sig i fasen av produktdesign och utveckling.

Hedgefondavkastning, kort och tjänster för smarta investerare och entreprenörer

Strictly Money är ett brittiskt fintech-företag som för närvarande befinner sig i produktdesign- och utvecklingsfasen där ledningen jobbar mot lanseringen av den första produkten, ett betalkortskonto, i början av 2024.

Unikt erbjudande!

Vi ger dig en unik chans att förregistrera dig för att få information om våra betalkortsprodukter och tjänster som kommer att lanseras i början av 2024 så att du kan vara bland de första att börja använda Strictly Moneys produkter.
• Du kan förregistrera dig nu för att få information om Strictly Moneys produkter och tjänster och bli en Strictly Money-kortinnehavare 2024.
• Få 1 000 aktier gratis i Strictly Money Limited (värde cirka 5 000 SEK).

Läs mer och anmäl dig för gratis aktier här!Ett länkat konto följer senare under 2024 och det kommer att erbjuda Strictly Moneys kortinnehavare en unik möjlighet till hedgefondavkastning – detta blir en raritet inom privat förmögenhetsförvaltning. Därefter planerar Strictly Money att erbjuda en rad produkter till kortinnehavarna genom Strictly Money Dealing Room, en medlemsklubb för sofistikerade investerare, entreprenörer och professionella rådgivare.I detta Dealing Room ges kortinnehavarna tillgång till alternativa investeringsmöjligheter. Medlemmarna kan introducera affärsmöjligheter och erhålla provision, eller saminvestera med Strictly Money i en rad olika investeringar. Just alternativa investeringar är viktiga för varje portfölj idag, men har tidigare inte varit tillgänglig för de allra flesta. Strictly Moneys vision är att ändra på det.

Läs mer om Strictly Moneys produkter här


Produkter som dessa har normalt sett varit reserverade för institutioner, eller bara de ytterst förmögna. Nu ändrar Strictly Money på det.”Strictly Money skapar en digital one-stop-shop för förmögenhetsförvaltning som kan hjälpa förmögna och blivande förmögna investerare att få sina pengar att växa på ett smartare sätt. Med AI-teknik bryter Strictly Money ner de traditionella hindren för högre avkastning för investerare. Vi tror att framtiden för fintech är knuten till den pågående AI-revolutionen och genom att omfamna AI-revolutionen kommer Strictly Money att vara en del av att omvandla finansens framtid och vi kommer att låsa upp nya möjligheter för tillväxt”, säger Will Povey, VD och koncernchef.

 Mer om den växande europeiska marknaden för förmögna investerare 

Den stora marknaden för välbärgade investerare i Europa upplever en betydande tillväxt och utgör en lukrativ möjlighet för Strictly Money. I Storbritannien avser detta individer med investeringsbara tillgångar på mellan 50 000 pund och 5 miljoner pund, vilket innebär en betydande möjlighet för leverantörer av finansiella tjänster, med tillgångar värderade till 3,8 miljarder pund och som ägs av 13,1 miljoner privatpersoner. Europeiska förmögenhetsförvaltningsföretag ställs inför nästa våg av utveckling och tillväxt på den marknaden, som är värd cirka 22,6 miljarder euro, varav cirka 40 procent (9,4 miljarder euro) hålls i kontanter 2021. Detta segment kännetecknas av en demokratisering av förmögenheten, en övergång från sparande till investeringar, i nya lösningar.

Framväxten av det välbärgade segmentet är en global trend som drivs av en växande medelklass. I Storbritannien är marknaden med välbärgade ett viktigt målsegment.

Capgeminis WM-undersökning från 2022 visade att endast 27 procent av WM-företagen för närvarande servar detta segment och det finns alltså en tydlig öppning för Strictly Money att designa och bygga unika, innovativa digitala fintech-lösningar.

Strictly Money vill att kunderna ska ha tillgång till olika högavkastande investeringsmöjligheter som för närvarande endast är tillgängliga för de ytterst få.

En blick mot framtiden

Instabiliteten på marknaden, den globala krisen, krigen i Ukraina och Israel samt den stigande inflationen har en allvarlig inverkan på våra målkunders förmögenheter i Storbritannien och Europa. Dessa risker kan leda många till att leta efter alternativa  investeringsmöjligheter för att behålla värdet på sina tillgångar.

Användning av artificiell intelligens (AI)

AI håller på att förändra landskapet för fintech och förmögenhetsförvaltning i Storbritannien och Europa avsevärt. Brittiska och europeiska finansföretag använder i allt högre grad AI för att förbättra sina produkter och tjänster. Införandet av AI inom finanssektorn accelererar, med ett växande antal institutioner som integrerar AI och maskininlärningsteknik i sina erbjudanden. Några vanliga användningsområden för AI och maskininlärning är chatbots, robot-rådgivare, upptäckt av bedrägerier, kreditvärdighetsbedömning och utvärdering av försäkringsrisker.

Storbritanniens regelverk för AI inom finansiella tjänster kännetecknas av ett ”optimistiskt” och ”teknikneutralt” tillvägagångssätt, med fokus på att hålla högre chefer ytterst ansvariga. Europeiska ledare inom finansiella tjänster förväntar sig att generation AI (Gen AI) kommer att påverka produktiviteten avsevärt och förändra roller, med planer på att öka kapitalallokeringen till Gen AI.

Användningen av AI inom finansiella tjänster anses ha en enorm förändringspotential, bland annat genom att förbättra den operativa effektiviteten, skapa innovativa produkter, individanpassa tjänster, förbättra kundservicen och bekämpa ekonomisk brottslighet. Införandet av AI förväntas också medföra betydande kostnadsbesparingar.

Idag spelar AI en avgörande roll för att förändra förmögenhetsförvaltningen i Storbritannien och Europa, och dess användning förväntas fortsätta att växa när vi går mot 2030.

Strictly Money är i täten och integrerar användningen av AI-teknik från grunden.

Strictly Money är entreprenöriellt

Strictly Money är etablerat i London, det ledande centret för Fintech i Europa. Teamet har tagit fram nya och innovativa bank- och förmögenhetslösningar i cirka 5 år och betydande R&D-kapital har investerats i verksamheten.

År 2024 lanserar Strictly Money en ny app som samlar bankbetalningar, förmögenhet och entreprenörsförmåner på en och samma platform.Läs mer om Strictly Moneys produkter här

Innovation är en del av företagets DNA. Teamet siktar på att lansera den första R&D-drivna entreprenörsfokuserade, hedgefonddrivna kort- och betalningsapp på marknaden. Kärnteamet består av erfarna experter inom bank- och fintech, blockchain/mjukvaruarkitektur och entreprenörer från Storbritannien och europeiska finansiella tjänster för privatpersoner.Börsnotering under H1 2024

Vi har påbörjat resan mot att notera bolaget på Londonbaserade Aquis-börsen och kommer att lämna in en ansökan om notering så snart som möjligt under H1 2024. Noteringen på den brittiska marknaden kommer att följas av korsnoteringar i Frankfurt och Stockholm.

Vi strävar efter att bli listade i ett tidigt skede eftersom det gör det möjligt för oss att snabbt nå en bredare publik av potentiella användare och kunder i Europa. Vi tror att vår noteringsstrategi kommer att göra det möjligt för oss att lättare nå ut till regionala brittiska och europeiska investerargrupper och rikta in oss på både potentiella nya investerare och kunder.

Noteringen kommer också att göra det möjligt för bolaget att få bättre valuta för pengarna som spenderas på marknadsföring och att skala upp snabbare än vad ett onoterat bolag i ett tidigt skede skulle kunna göra med samma finansieringsnivå.

Missa inte ett unikt tillfälle!

Vi ger dig en unik chans att förregistrera dig för att få information om våra betalkortsprodukter och tjänster som kommer att lanseras i början av 2024 så att du kan vara bland de första att börja använda Strictly Moneys produkter.
• Du kan förregistrera dig nu för att få information om Strictly Moneys produkter och tjänster och bli en Strictly Money-kortinnehavare 2024.
• Få 1 000 aktier gratis i Strictly Money Limited (värde cirka 5 000 SEK).

Läs mer och anmäl dig för gratis aktier här!

 

 


Disclaimer: Denna text är endast för informationssyfte. Registrering enligt ovan medför inte någon skyldighet eller avtalsenlig rätt att erhålla aktier. Ytterligare information kommer att lämnas i sinom tid. Observera att Strictly Money Limited för närvarande inte bedriver någon reglerad verksamhet. Information om Strictly Money Limiteds regulatoriska status är alltid offentlig och tillgänglig på vår webbplats, www.strictly-money.com och där finns all vår kommunikation. Januari 2024.