Kunskap är till viss del en färskvara och behöver ständigt förnyas − därför måste alla personer som har en aktiv SwedSec-licens göra en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) genom en utbildning som sker digitalt och avslutas med ett test.

Årets ÅKU har nu genomförts av mer än 23 000 licenshavare vilket är ett nytt rekord för det årliga ”kunskapslyftet” i finansbranschen.

SwedSec har mer än 180 anslutna företag vilka ansvarar för att licenshavare anställda hos dem gör den årliga kunskapsuppdateringen. Kunskapskraven för ÅKU fastställs årligen av ett antal experter inom olika ämnesområden som ingår i SwedSecs prövningsnämnd. Kunskapskraven relaterar till såväl nya företeelser och regler som en repetition av ämnen som ingår i de olika licensieringstesterna.

ÅKU 2020 innehåller totalt 25 ämnen och innefattar bland annat penningtvätt, makroekonomi, bolån, hållbarhet, pension och försäkring, företagsanalys, kapitaltäckning samt etikfall. Licenshavarna ska genomföra kunskapsuppdateringen inom ett flertal ämnen som är relevanta för yrkesrollen.

Senast den 30 november varje år ska kunskapsuppdateringen vara genomförd och rapporterad till SwedSec. Annars måste licensen förklaras vilande och licenshavaren har inte möjlighet att fortsätta arbeta med licenspliktig verksamhet.

Urban Funered, VD för SwedSec, kommenterar:
Det är väldigt glädjande att det är så många som har genomfört den årliga kunskapsuppdateringen och som därigenom ytterligare har stärkt kunskaperna på ett antal viktiga ämnesområden. Det visar tydligt på det stora engagemanget hos våra anslutna företag och det starka stöd som finns för självregleringen i branschen och för den verksamhet som bedrivs inom SwedSec.