Medivir AB (publ) (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att bolaget har ingått ett exklusivt licensavtal som ger IGM Biosciences, Inc. (Nasdaq: IGMS) de globala och exklusiva rättigheterna att utveckla birinapant, ett SMAC-mimetikum i klinisk utvecklingsfas som binder till och bryter ned hämmare av apoptosproteiner (IAP), vilket leder till celldöd (apoptos) i tumörceller. Kombinationen av IGM-8444, en IgM-antikropp riktad mot Death Receptor 5 (DR5) som utvecklas av IGM, och birinapant har prekliniskt visat sig förstärka antitumöraktiviteten. Medivir erhåller en betalning på 1 miljon USD efter undertecknandet av avtalet, följt av ytterligare 1,5 miljoner USD när IGM inkluderar birinapant i kliniska fas I-studier. Villkoren i avtalet berättigar dessutom Medivir till milstolpebetalningar upp till totalt cirka 350 miljoner USD, givet att birinapant framgångsrikt utvecklas och godkänns, samt stegvis höjd royalty upp till ”mid-teens” på nettoförsäljningen. Det framgår av ett pressmeddelande. Medivir ingår i Finanstids koncept Veckans Aktie.
Aktien handlades upp med över 25 % direkt i förmiddagshandeln.

– “Avtal som det vi nu tecknat med IGM fortsätter vara en kärnkomponent i Medivirs affärsidé och affärsmodell”, säger Medivirs vd Yilmaz Mahshid. “Det visar dessutom på vårt fokus och engagemang för utvecklingen och kommersialiseringen av innovativa cancerbehandlingar, och vi ser fram emot IGMs framsteg med birinapant i, och bortom, kliniken”.

– ”Baserat på våra in vitro- och in vivo-modeller, som har visat anmärkningsvärd synergi mellan IGM-8444 och birinapant, blir det nu spännande att utforska kombinationens potential att leverera överlägsen antitumöraktivitet i patienter med solida tumörer”, säger Fred Schwarzer, Chief Executive Officer för IGM Biosciences. “Detta avtal är en del av en bredare strategi för att realisera den fulla potentialen hos våra IgM-läkemedelskandidater genom att bibehålla kontrollen över tidplaner och utvecklingsvägar för de mer lovande kombinationerna från vårt prekliniska och kliniska arbete. Vi ser fram emot att ta kombinationen IGM-8444-birinapant in i kliniska studier för att börja validera betydelsen av att angripa DR5 med en IgM-antikropp i vissa kombinationer och att fortsätta utforska liknande strategiska alternativ över hela vår IgM-plattform”.

I tillägg till dess apoptotiska aktivitet förstärker birinapant immunsystemets anti-tumöraktivitet. Genom denna dubbla verkan, på både tumörceller och immunsystemets celler, har birinapant i kombination med andra läkemedel potential att förbättra behandlingen av flera cancerformer. IGM-8444 utvärderas för närvarande i en fas I-doseskaleringsstudie i patienter med solida och hematologiska maligniteter. DR5 är en medlem av den så kallade TNFR superfamiljen (TNFRSF) och uttrycks ofta på ytan av cancerceller. Med förbehåll för regulatoriskt godkännande hoppas IGM att senare i år kunna påbörja den kliniska utvärderingen av birinapant i kombination med IGM-8444 för behandling av solida cancerformer.