Idag har Förvärvskonglomeratet Storskogen upplevt sin sämsta intradagsrörelse på Nasdaq Stockholm sedan den introducerades den 10 juni 2021.

Vid 14:00 var aktien ned med 26,55 procent till 8,06 kronor. Under dagen har aktien som mest tappat 26,3 procent, vilket är den största nedgången under en handelsdag sedan den 23 februari 2022 när nedgången var 22,1 procent.

Rapporten för det andra kvartalet visade en nettovinst på 115 miljoner kronor jämfört med 474 miljoner under samma period föregående år. Förväntningarna enligt Bloomberg låg på 408 miljoner kronor.

Det justerade EBITA-resultatet ökade från 877 miljoner till 922 miljoner.

VD Daniel Kaplan meddelade i rapporten att företaget har gjort framsteg inom alla prioriterade områden som kommunicerades under företagets kapitalmarknadsdag i september 2022.

Kaplan säger: “Vi har väsentligt sänkt takten för förvärv, genomfört strategiska avyttringar, förbättrat kassaflödet från den löpande verksamheten, minskat skuldsättningen, sänkt centrala kostnader och behållit en god lönsamhet.”

Han tillägger: “Vi förväntar oss ingen snabb förbättring av den makroekonomiska osäkerheten på kort sikt, och vi fortsätter målinriktat arbeta med våra prioriterade områden under den senare delen av 2023.”