Storskogen Group har den 27 december avtalat om att förvärva 100 procent av aktierna i LNS Holding SA med säte i Orvin, Schweiz. LNS är en global marknadsledare inom automationslösningar för matning och bortförsel av råmaterial i produktionslinor. Förvärvet kommer att stärka Storskogens position inom automationsområdet och närvaron i DACH-regionen (Tyskland, Österrike, Schweiz) för fortsatt acceleration av Storskogens internationalisering. Köpeskillingen uppgår till 185 miljoner CHF (ca 1,8 MDSEK) på kontant- och skuldfri basis och kommer finansieras med Storskogens befintliga likvida medel. LNS har över 950 heltidsanställda och bolagets nettoomsättning uppgick till 180 miljoner CHF med en EBITA om 20.6 miljoner CHF för den senaste tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021.

LNS grundades 1973. Under de nära fem decennier som bolaget varit verksamt har LNS, genom diversifiering av geografier och av produktfamiljer, utvecklats till en global ledare inom automationslösningar för matning och bortförsel av råmaterial i produktionslinor i världsklass. LNS har med nio produktionsanläggningar i alla större regioner runt om i världen och ett försäljningsnätverk som spänner över 65 representationer i 31 länder. LNS har sitt huvudkontor i Orvin, Schweiz. Innan Storskogens förvärv ägs LNS till fullo av familjen Scemama.

Storskogen ser förvärvet av LNS som ett logiskt steg i sin internationella expansion, eftersom LNS markant ökar Storskogens närvaro i DACH-regionen. LNS har en global räckvidd på en fragmenterad marknad där Storskogen ser möjligheter att dra nytta av trender som automatisering, ökad produktionsaktivitet och fortsatt tillväxt genom förvärv. Storskogen avser att vara en partner till LNS i utrullningen av nya produktfamiljer och att ytterligare driva digitalisering och effektivisering av LNS verksamhet för att stödja bolagets fortsatta tillväxt.

Daniel Kaplan, vd och medgrundare av Storskogen, kommenterar:
”LNS har en stark historik av solida kassaflöden och goda marginaler som gör det till ett logiskt tillägg till vår familj av bolag. Vidare är marknaden för automationslösningar fragmenterad och förväntas växa under de kommande åren som ett resultat av ökad digitalisering och effektivisering, vilket ger möjligheter att växa organiskt och via ytterligare förvärv. Jag ser fram emot att stödja teamet på LNS i dess fortsatta resa för att dra nytta av den pågående automationstrenden på en attraktiv och strukturellt växande marknad.”

Philippe Scemama, Koncernchef och delägare av LNS Group, kommenterar:
“För nära 50 år sedan grundade min familj LNS SA, ett lokalt mikroföretag inom klocktillverkning. Sedan dess har min bror Yves, vår ledningsgrupp och jag arbetat hårt för att växa bolaget till en välrenommerad internationell koncern som vi är stolta över. Idag är vi glada över att få lämna över till en ambitiös ägare med värderingar som vi delar. Vi har förtroende för Storskogens vilja och kapacitet för att fortsätta detta industriella äventyr och driva LNS fortsatta framgång. Slutligen vill jag tacka alla medarbetare som har följt med oss på denna resa.”