Storskogen har förvärvat samtliga aktier i Hedson Technologis International AB (”Hedson Group”) från Mellby Gård, styrelsen och medlemmar ur ledningsgruppen. Hedson Group marknadsför premiumprodukter inom härdning, lyftar och tvättsystem för fordonsindustrin och den tillhörande eftermarknaden. Bolaget rapporterade en omsättning på 256 MSEK och en EBITA på 35 MSEK för räkenskapsåret 2021.

Hedson Group grundades 1999 som ett resultat av sammanslagningen av IRT och Drester, och i ett senare skede förvärvades Herkules år 2005. Bolagsgruppen marknadsför premiumprodukter inom härdning, lyftar och tvättsystem för fordonsindustrin, fordonseftermarknaden och annan tillverkningsindustri globalt. Hedson Group har sitt huvudkontor i Arlöv, med produktion i både Sverige och Tyskland, och sysselsätter idag cirka 120 anställda. Bolagsgruppen leds av Lennart Eriksson som vd och koncernchef.

“Med stöd från Mellby Gård och styrelsen har vi implementerat en produktcentrerad strategi för att uppnå en lönsam organisk tillväxt. Vi ser mycket fram emot att nu bli en del av Storskogen och att få deras stöd genom styrelsen för att fortsätta på den strategiska plan som vi har satt”, säger Lennart Eriksson.

Hedson Group kommer att bli en del av Storskogens affärsområde Industri inom vertikalen Produkter, som Fredrik Bergegård, EVP och afförsområdesansvarig på Storskogen, ansvarar för.

“Det är med glädje som vi välkomnar Hedson Group, Lennart och resten av ledningsgruppen samt alla anställda i bolagsgruppen till Storskogen. Hedson Group är en innovativ bolagsgrupp som har lyckats introducera produkter i toppklass på den globala marknaden under senaste många åren. Vi har stark tro på att bolaget fortsatt kommer att spela en viktig roll inom alla de produktområden som bolagsgruppen är verksam inom, och inte minst inom härdningsteknik där vi ser stora möjligheter att växa framöver”, säger Fredrik Bergegård.

Mellby Gård har fram till nu varit majoritetsägare av Hedson Group.

”Vi har varit engagerade i Hedson Group sedan 2014 och det har varit en mycket spännande resa under vilken bolaget har utvecklats till att bli een fokuserad, innovativ och lönsam marknadsledare inom alla sina produktområden”, säger Sven Knutsson, Vice VD på Mellby Gård och styrelsemedlem i Hedson Group.