Det svensk-norska teknikbolaget Tibber utmanar jättarna på elmarknaden. Bolaget har hittills i år omsatt 189 miljoner kronor – och vände till vinst för första gången under tredje kvartalet. ”Vi når 180 00 användare”, säger vd:n Edgeir Vårdal Aksnes.

Det svensk-norska bolaget Tibbers affärsidé är att leverera en smartare typ av el, som bygger på att användaren genom bolagets app ska få större kontroll av förbrukningen och elpriserna.

Stigande omsättning
Företaget ser nu en stor tillströmning av kunder – och med det också stigande intäkter. Under årets nio första månader steg omsättningen med 21 procent till över 189 miljoner kronor, om man jämför med samma period i fjol.

Samtidigt redovisar nu Tibber ett lönsamt kvartal för första gången sedan starten. Bruttoresultatet under det tredje kvartalet landade på ca 5,8 Mkr, att jämföra med ett minusresultat på 3,8 Mkr samma period föregående år.”Vi var spända på att se hur utvecklingen skulle se ut under sommaren och tidig höst. Elpriserna har varit exceptionellt låga samtidigt som världen har befunnit sig i ett pandemiläge. Trots det så är det en fantastisk utveckling där vi nu når 180 000 användare”, säger vd:n Edgeir Vårdal Aksnes, som grundade Tibber tillsammans med svensken Daniel Lindén under 2016.

Skiftning i spenderande
Under coronakrisen har svenskar och norrmän spenderat mer pengar på sina hem istället för resor. Detta har kombinerat med att bolaget dragit ner på investeringstakten under perioden bidragit till det positiva utfallet enligt Tibbers vd. Bolagets verksamhet vilar på två ben där försäljning av tillbehör som smarta mätinstrument för elförbrukning, uppvärmningssystem och laddboxar för elbilar utgör det ena.

Det andra är en abonnemangstjänst där Tibbers plattform löpande handlar upp grön el till sina användare, både direkt från elproducenter och från spotmarknaden. Enligt Tibber gör bolaget inget påslag på de elpriser som användarna erbjuds.

”Målet är att kontinuerligt erbjuda bästa möjliga pris. Plattformen är helt automatisk och handlar löpande från timme till timme.”

Petter Stordalen en av investerarna
Bland bolagets investerare finns ett välkänt namn i form av Petter Stordalen. Även den amerikanska riskkapitalfonden Founders Fund – som är kända för att tidigt ha gått in i succébolag som Facebook, Spotify och Airbnb – finns på ägarlistan. De stod för ungefär hälften av de 110 Mkr som Tibber tog in i nytt kapital 2019.

Även om bolaget nu visar svarta siffror för tredje kvartalet menar Edgeir Vårdal Aksnes att Tibber fortfarande befinner sig i en investeringsfas. Enligt koncernchefen ska bolaget investera 50 Mkr i produktutveckling fram till utgången av 2021.

Framtidsplaner
Planen är samtidigt att ta Tibber till tre nya marknader – utöver Sverige, Norge och Tyskland – under de kommande 18 månaderna. ”Vi testlanserade Tibber under sommaren i Frankrike, Spanien, Nederländerna, Danmark och Finland. Det är på tre av dessa marknader som vi kommer att prioritera en full lansering.”

Edgeir Vårdal Aksnes tycker sig se att konkurrensen ökar i Europa, men menar att det ger positiva signaler till Tibbers affärsidé. Enligt vd:n är expansionstakten viktig för att lyckas nå prognosen om en omsättning på 1,5 miljarder kronor vid utgången av 2021.

”Det dyker upp lokala aktörer i flera länder. Vi ser fler bolag som växer fram och det är ett gott tecken på att marknaden är redo för nya lösningar i branschen. Det är viktigt för oss att hålla ett högt expansionstempo för att ligga i frontlinjen när marknaden förändras.”

Under helåret 2019 omsatte Tibber 262 Mkr och noterade en förlust på 22 Mkr efter skatt.