Abelco Investment Group är ett investmentbolag noterat på Nordic SME. Bolaget investerar i olika tillväxtbolag med störst inriktning mot E-handel, FinTech samt E-Sports/Gaming där man uttryckligen försöker hitta innovativa objekt att investera i inom dessa vertikaler.
Största delen av investeringarna återfinns geografiskt inom Norden och Sydostasien, där bolagets investerings- och- venture modeller används som grund för affärsverksamheten. Abelco Investment Group har sitt huvudkontor i Stockholm med hubbar i Singapore och Malaysia. 

Finanstid fick möjligheten att ställa lite frågor till Abelcos VD Johan Rooth, som för övrigt kommer att medverka i Finanstids podcast Framtidsbolagen nu på måndag. Det blev en djuplodande intervju om ett bolag som sjuder av framåtanda och fina framtidsutsikter.

Vi börjar med att rikta fokus på de i mina ögon mest intressanta områdena, det Malaysiska bolaget Fatberry, som man direktäger med 13 % av aktierna av samt ytterligare 36,4 % via sitt dotterbolag (53 %) Fintech Asia Group. Och därefter Rightbridge Ventures AB (RBV) ett 53 % ägt dotterbolag inom E-sports/Gaming.

Fatberry är en online-plattform i Malaysia för försäkringar, som gör det möjligt för konsumenter att enkelt jämföra, anpassa och köpa försäkringar online i realtid. På ett tidsbesparande och översiktligt sätt kan kunden enkelt skräddarsy sitt försäkringsskydd efter eget önskemål

Bolaget startades 2017 och har efter en väldigt positiv lansering av sin plattform 2020 ökat sin omsättning kraftigt och utökar nu sin produktportfölj inom onlineförsäkringar. Under de första 6 månaderna 2021 så ökade bolaget sin försäljning med 478 %. Framåt så är bolagets uttalade mål att efter det att man erövrat den malaysiska marknaden rulla ut konceptet i övriga Asien och vidare globalt.

Har Fatberry inom området Onlineförsäkringar fortsatt att utvecklas lika positivt sedan ni i Q2-rapporten berättade om dess snabba expansion sedan lanseringen 2020?
Vi får indikationer på att Fatberry fortsätter att utvecklas positivt, där de under augusti månad slog både sitt dagliga försäljningsrekord och rekord i antalet dagliga besökare. Dessutom siktar bolaget på att nå nya mål med över 200 000 besökare per månad på sin webbplats och med lanseringen av en ny kategori försäkringsprodukter. Fatberry är ett väldigt spännande bolag, med en stor potential som de senaste kvartalens positiva utveckling har visat, och vi kommer fortsätta följa och stötta bolaget.

I artiklar och pressreleaser under sommaren så har ni pekat på att den globala pandemin givit extra skjuts åt Fatberrys snabba expansion. Den globala pandemin kan komma att mattas av i delar av världen under kommande 12 månaderna. Hur ser du på Fatberrys möjlighet att bibehålla sin snabba tillväxttakt? Dvs, hur stor del av denna fantastiska tillväxt beror på ändrat konsumentbeteende beroende på Pandemin?
Jag tror inte att tillväxten kommer att mattas av beroende av pandemins utveckling eller avmattning, har en konsument hittat en digitaliserad produkt som man gillar och om den spar både tid och pengar kommer konsumenten inte gå tillbaka till en analog krånglig process igen. Det tycker jag man kan se i andra utvecklade IT-länder. Malaysia är superintressant. Det man skall komma ihåg är att i Malaysia använder man sig oftast av mäklare och köper försäkringar mer eller mindre över disk. Men nu har man reglerat upp marknaden och uppnått en IT-struktur och mognad som gör att man kan köpa sina försäkringar online i stället. Så det handlar mer om att det sker ett skifte, ett skifte där en produkt håller på att gå från analogt till digitalt. Det är det som gör Fatberry så spännande, att konsumenterna börjar ändra sitt köpbettende och då ligger Fatberry perfekt i tajmingen med sina online produkter och jämförelser.

På er hemsida står det i den korta beskrivningen av Fatberry att nu ökar de sin produktportfölj inom onlineförsäkringar. Hur långt är den processen kommen och hur mycket ökad omsättningsvolym finns det hämta genom att bara utöka sin portfölj av onlineförsäkringar i Malaysia?
Det är flera utvecklingsprocesser just nu som vi har kommunicerat, först är det försäkring mot mopeder. Sen mot privatförsäkringar genom samarbetsavtal. Det är lite tidigt att se ökningen genom de nya produkterna. Än så länge växer bolaget mest genom bilförsäkringarna. 

Befolkningen i Malaysia uppgår till ca 32 miljoner människor. Beskriv kort hur utvecklad försäkringsmarknaden är där och hur stor är marknaden innan Fatberry måste börja titta utanför landets gränser för vidare hög expansion?
Man kan växa betydligt mer inom Malaysia, som jag nämnde tidigare så handlar tillväxten mer om ett skifte av konsumenternas köpbeteende än om en ny innovationsprodukt. Jag sitter inte i styrelsen för Fatberry, men skalbarheten borde vara enkelt. Det handlar nog mer om it-mognaden på den marknad som bolaget vill gå in på samt regelefterlevnad och it strukturen hos försäkringsbolagen.   

Hur snabb är skalbarheten för Fatberrys affärsupplägg? Hur enkelt/svårt/tidskrävande är processen med att anpassa online plattformen till nationella lagar och få godkännande från olika länders Finansinspektioner när bolaget vill expandera plattformen geografiskt?
Eftersom det är en jämförelsesite i grunden så handlar det största arbetet om ”open source” hos de stora försäkringsbolagen. 

Hur kostsam är denna expansion. Du nämner i en pressrelease (21-08-26) att Fatberrys höga expansion har fortsatt under sensommaren och att Abelco kommit överens med ytterligare en storägare om att tillsammans finansiera en snabbare tillväxt i bolaget. Hur ser du på det framtida externa kapitalbehovet och Abelcos roll där? Har man en klar strategi idag?
Ja, strategin är att just nu finansiera bolaget så man når en högre värdering, när man växer så fort vill vi underlätta expansionen, inte att ledningen skall sitta fast med emissions administration och modeller. Även om kapitalbehovet kommer komma så vill vi i Abelco då se en så hög värdering som möjligt. Att vi då som storägare bryggar med en finansiering till nästa nivå är en positiv sak då värderingen ökar parallellt med tillväxten.  

Rightbridge Ventures AB affärsidé är att genom ett nyskapande investeringsperspektiv investera i den vertikala integrationen mellan Esport och den digitala spelindustrins ekosystem inom vad vi kallar ”Attention Economy”.
RBV är ett investmentbolag med en roll-up strategi med vilket de menar att de investerar i små innovativa bolag inom ekosystemet i esport och med dessa innehav skapar ett gruppekosystem där vi hittar synergier kring intäkter, kommunikation, kundackvisition och befintlig teknik. Idag har RBV fem portfölj-innehav:

    • ESPL (Esports players leauge) – Global esport- turnerings- och medianätverk.
    • Epulze – Play-to-earn esportsturneringsplattform.
    • 1337 Esports – Helägt dotterbolag. Konsultverksamhet med specialisering inom egaming och esport. Förser interna och externa kunder med management- och- affärsstöd inom branschen.
    • Knot ok – Ett bolag som tillsamman med Non-violence Project Foundation stöder unga människor mot toxic beteende.
  • LillMix (Esport organisation, med Community (LilFam) 

 

RBV pratar om att spelmarknaden går ifrån en ren B2C-market till en B2B-market eller B2B2C-market. Kan du enkelt beskriva den utvecklingen?
Esport och gaming finansieras idag huvudsakligen av varumärken som vill synas – via adds eller mediarättigheter. Användarna växer dock i en stor utsträckning, vilket skapar flera möjligheter med intäktsströmmar. Vi ser fler och flera bolag som idag arbetar genom andra bolag för att skapa och hitta dessa strömmar och kan vara bryggan mellan bolagen, konsumenten och varumärkena, vi skall komma ihåg att marknaden och branschen är relativ ny men mognar snabbare och snabbare. Den börjar helt enkelt bli så stor att det finns utrymme för bolag att tillhandahålla en tjänst som andra bolag bli beroende av för att nå sina kunder, som sedan i sin tur kan nå sina konsumenter.

Rightbridge äger 28% av ESPL. Du nämner att det kallats för en av Sydostasiens snabbast växande esportplattformar, hur fortgår dess tillväxt och vad är planerna där? Sydostasien är en enorm marknad, hur ser du på potentialen för ESPL och konkurrenssituationen?
ESPL har vuxit geografisk rekordartat senaste 20 månaderna med över 16 länder på 20 månader i 4 kontinenter. De har hittat en skalbar franchise modell som erbjuder ett komplett paket av en teknikplattform, globala media partners och ett community som har visats sig vara attraktiv för större varumärken som Telenor eller indiska ATM, som då kan nå den köpkraftiga gamers eller fan-basen.

Jag tycker att potentialen är jättestor, sen gäller det att kunna exekvera på denna också. ESPL går väldigt fort fram, men det är en omogen bransch där det är långa leder till intäkter och alla dessa behöver hitta varandra. Det är väldigt spännande och roligt att de växer i användare.  

Synergier verkar vara ett ledord för RBV:s investeringar i e-sports/gaming. Finns det redan idag synliga synergier avseende kundackvisition, teknik och kommunikation i dagens portföljbolag?
Ja, de första synergier som RBV exekverar på är kommunikation och community utveckling (user acquisition) med 1337 som exekverande enhet inom RightBridge Ventures. 1337 innefattar kompetens inom finans, ekonomi, marknadsföring och kommunikation riktad till esport och gaming. ESPL, Lilmix och KnotOK delar sponsorer och media partners. 1337 jobbar med Lilmix och KnotOK ekonomi och finans idag, samt social media kommunikation. KnotOK använder sig av Lilmix och ESPL community och plattformar för att utbilda ungdomar att hantera toxic beteende, så att varumärken kan skydda sig mot de ekonomiska konsekvenser som toxic beteende kan ha på deras varumärke.

I Q2-rapporten skriver ni att RBV är inne i fler förvärvsprocesser. Är det något du kan berätta mer om idag?
RBV strategi är att utvecklas till att bli Attention economy rollout inom Esports och gaming vilket medför att bolaget genomför flera due diligence processer inom Esports, sponsoring och agencies, samt teknikbolag som möjliggör ett bättre gamer experience. Bolaget har som affärsmodell att se på denna bransch, så de är flera processer som bolaget arbetar för fullt med just nu.

Du nämner att Rightbridge förbereder en aktieägarspridning, kommer Abelco att försvara sitt innehav i en sådan emission och även i fortsättningen behålla ett ägande överstigande 50%?
Jag kan inte uttala mig om möjligheterna av en spridningsemission utan den behöver komma från Rightbridge i så fall, men bolaget har varit tydlig i sin kommunikation om vart de siktar. Så det bör nog ligga i deras linje med en listningsprocess. Är det en spridningsemission så är nog målet att nå flera aktieägare, då hjälper det nog inte till om vi tar en stor del av emissionen. Men vi i Abelco skall självklart vara med och hjälpa med det vi kan och vad bolaget behöver för att nå i mål. Detta för att kunna vara med och se till att bolaget når kraven för att noteras, vilket är målet från både oss och Rightbridge. 

Utöver dessa två dotterbolag har Abelco ett antal spännande företag i sin portfölj fördelat på tre vertikaler E-Handel, Fintech samt E Sport/Gaming. Samt ett fjärde ben som bolaget kallar Other Investments. Följande frågor avser mer allmänna frågor om portföljen samt portföljbolag utanför Fatberry och Rightbridge.

För en utomstående ser era tre vertikaler, E-handel, Fintech och E Sport/Gaming ut att vara helt rätt i tiden. Uppfattar du fördelningen mellan de tre benen vara i balans just nu eller kommer ni att satsa mer på någon av dem framöver?
Att de tre vertikalerna kommer fortsatt ligga i framkant i och med den kraftigt ökande digitaliseringen tror vi på, vi har Rightbridge som just nu satsar väldigt mycket inom esport och gaming, men vi ser även över våra möjligheter inom just E-handel vertikalen. Vi känner att inom just e-handel vertikalen finns ytterligare områden och synergier vi kan ta vara på genom våra befintliga innehav, samtidigt som iSecrets har vridit om verksamheten och riktat in sig mer på B2B2C med flera e-handelslösningar genom samarbetspartners och här borde vi kunna se en del synergier med andra bolag. Jag tror vi kommer ha en balans inom portföljen, vi måste även bli mer tydliga med innehaven inom just de vertikalerna.

Har ni idag långt framsprungna planer på ytterligare förvärv eller investeringar för att komplettera portföljen? Och i så fall, vad kan vi förvänta oss inom 6–12 månader?
Vi följer ständigt marknaden och utvärderar vår möjlighet att genomföra förvärv eller investeringar i bolag som främst ligger inom de tre vertikalerna, och där vi ser synergier mellan de befintliga innehaven. Men där vi främst undersöker möjligheten är inom vertikalen E-handel. Vi har även just nu flera onoterade innehav som tagit stora steg i utvecklingen, det gäller att bygga vidare på dessa också. Men Inom 6–12 månader siktar RBV på en notering och vi borde säkerligen ha något mer på gång inom e-handeln och den sektorn. Vi kan även göra kompletteringar till våra innehav för att skapa synergier samt följa upp investeringar med tilläggsinvesteringar där vi ser en tillväxt.

I Fintechvertikalen så tycker jag att Smartfunding låter oerhört spännande. Har jag förstått det rätt att licenserna från MAS (Monetary Authority of Singapore) gäller Singapore men att vid framgång i Singapore så går affärsidén att rulla ut över fler länder i Asien?
Ja, det är lite den heliga graalen att få licens i Singapore, har du fått det så är en utrullning betydligt enklare vidare i Sydostasien.

I Vopys VD-brev häromdagen stod det att de under hösten har ett flertal spännande processer kommit igång, bl.a. att de är i slutförhandlingar med ett större centraleuropeiskt telekombolag med över 10 miljoner kunder. Kan du berätta mer allmänt om din tro på ert innehav i Vopy?
Vi har en relativ liten andel i Vopy (3,9%) men där vårt innehav ökat i värde med ca 240% sedan den ursprungliga investeringen. I takt med Vopys framfart med slutförhandlingar med ett större telekombolag, nyrekryteringar och förhoppningsvis intäkter som skall börja genereras under senare delen av året så tror jag att Vopy är ett spännande bolag.  

Avslutningsvis om Fintech så har Quickbits aktiekurs varit lite av en besvikelse senaste halvåret. Hur ser ni på ert innehav där som är ett av de få likvida innehav ni har i portföljen?
Vi har likvida tillgångar för över 100 MSEK och självklart värderar vi dessa kontinuerligt, just när det gäller QuickBits och deras aktiekurs, så visst har det varit lite av en besvikelse senaste månaden, men det var inte längesedan den var nästan på ATH också. Bolaget hade byggt upp en väldigt hög förväntansbild och nu har man fått en ny oberoende styrelse och en nytillsatt VD. Jag kan tycka att man tittar hårt på kursen hela tiden i bolaget, se vad som har byggts den senaste tiden också. Man har nu appen, ny styrelse, ny VD och man har byggt om bolaget mot mer renodlade intäkter. Samt även återfått intäkterna, Bolaget kanske inte är där till 100% igen, men man återfick en stor del av intäkterna och det är inte lätt att vrida om ett bolag, men det har kommit långt.  

De fyra investeringarna utanför de tre vertikalerna är de bara kvar som, möjligtvis, ett positivt innehav men något som ändå kanske känns artfrämmande eller är ni öppna för fler så kallade ”Other Investments”?
Abelco största fokus ligger på de tre vertikalerna, där det finns en stor potential och som skulle kunna ge en bra avkastning för aktieägarna. Av de fyra investeringarna utanför de tre vertikalerna är det Green Ideas där vårt främsta fokus ligger. Green Ideas har kommit långt i sin process mot att omvandla plast till olja genom pyrolys med tester som gett fina resultat, och där det finns ett avtal med en Off-take partner. Vi ser oss alltid om för att avyttra det som inte ligger inom vertikalerna men just Green Ideas ligger väldigt rätt i tiden och gör just nu rätt saker. Om vi i Abelco kommer gå utanför vertikalerna i någon investering i framtiden skall jag låta vara osagt, i så fall skall det vara en ny vertikal inom tech som är på tillväxt och intressant, men det skall jag låta vara osagt i dagsläget. 

En investering som du framhäver i sista kvartalsrapporten utanför de tre vertikalerna är specifikt Green Ideas. Den känns lite artfrämmande i portföljen om än i ett oerhört spännande skede i sin expansion. Vad är de långsiktiga planerna där?
De långsiktiga planerna med Green Ideas är att fortsätta stötta bolaget med kompetens, där Green Ideas affärsidé inom miljötänk och cirkulärekonomi ligger rätt i tiden. Abelco vill vara med på Green Ideas resa till att bli ledande inom Norden och cirkulär ekonomi gällande pyrolys och omvandlingen från plast till olja. Det finns ett avtal med Bengtsfors kommun om att etablera en anläggning för pyrolys, Vi ser gärna att Green Ideas kommer fortsätta expandera och etablera fler anläggningar framöver. Att etablera anläggningar, uppsätta avtal och produktionsenheter tar tid och där Abelco har ett långt perspektiv på innehavet. I och med att Abelco genom jag själv har en styrelseplats i bolaget får vi en god insyn i den dagliga verksamheten och kan vara med att bidra med vår kompetens och att möjliggöra Green Ideas vision om att bli ledande i Norden inom pyrolys.

I E-gaming verikalen så har iCandys lanseringar nått framgångar men bolagets kurs, noterat på ASX (Australian Securities Exchange) har tagit visst stryk, varför tror du det är så?
Lika här, Man behöver se vad bolaget åstadkommit senaste tiden och vad som håller på att byggas. Jag tror att iCandys uppgång under hösten 2020 gick lite väl fort, samtidigt som kursen tagit väl mycket stryk nu sett till bolagets framgångar, med nya spellanseringar och det nybildade joint venture bolaget Sky Candy. Under föregående år släppte man 4 st spel som alla slog de tidigare intäktsrekordet för ett spel från iCandy, lägg sedan till de nya licensieringar och joint-venture bolagen samt en väldigt stark kassa så tycker jag att de är mycket på gång i iCandy. Dock så har aktiekursen i iCandy återhämtat sig mycket, bara de fem senaste handelsdagarna nära 38 %.

Som ett av de likvida innehaven så slår en justering av aktiekursen direkt mot vår portföljs värdering. Aktiekursen är volatil och svängningar är naturligt, men där vi inte anser att dagens kurs rättvist speglar bolaget, där kommer vi fortsatt att följa både bolaget och aktiekursen noggrant för att se över våra möjligheter.

Cloudaron är ett noterat och mer moget bolag i er portfölj utanför de tre vertikalerna. Du nämner att ni ser över era exitmöjligheter. Hur går det med det? Bolaget är noterat, hur är möjligheten att sälja över marknaden om ni skulle vilja det?
Ja det stämmer, Cloudaron ligger utanför de tre vertikalerna och sysslar med IT lösningar för cloudstorage inom SaaS-segmentet och IT-strukturer. Vi ser över våra exitmöjligheter men där vi hoppas på en lite mer likvid aktie för att kunna se över exitmöjligheter. Bolaget är noterat på Bursa LEAP Market i Malaysia som endast har ett fåtal perioder under året där man kan handla aktien, vilket delvis påverkar våra möjligheter i och med att vi inte kan sälja över marknaden när vi vill. Vi har ingen avtalad strategi hur exitmöjligheten ser ut för Cloudaron, om det sker över marknaden eller genom ett annat bolag som vill ta över vår andel, men i och med att aktien inte är så likvid som vi önskar så innebär det att det är svårare för oss att sälja över marknaden.

Kassan var per 30 juni 21,5 MSEK. Vad är den månatliga burnraten idag och hur ser du på att lösa det långsiktiga behovet av kapital?
Förvaltningskostnaderna är väldigt låga i bolaget, Dessutom i den asiatiska delen arbetas det med management fee inom delar av portföljen. Vi har idag som sagt över 100 MSEK i likvida tillgångar samt arbetat ner vår lånestruktur, så detta är inget jag är orolig över.   

Finanstid tackar för alla grundliga svar och önskar Johan och Abelco ett stort lycka till i framtiden, samtidigt som vi uppmanar om att för allt i världen inte missa avsnittet i Framtidsbolagen på måndag.