När resten av ekonomin går på sparlåga gör begagnatmarknaden nya rekord. Det märks inte minst hos Refurbed, den österrikiska uppstickaren som driver Sveriges snabbast växande marknadsplats för rekonditionerad elektronik. Nu når bolaget nästa milstolpe och passerar 1 miljard euro i omsättning.

Att köpa återanvänd elektronik på nätet har ökat snabbt i popularitet. Det syns tydligt hos de nya uppstickarna på den svenska e-handelsscenen. Bland dessa hittar vi Refurbed, det gröna scale up-bolaget från Österrike som säljer rekonditionerad elektronik – det vill säga återvunna teknikprylar som testats, återvunnits och återställts till nyskick.

Omsätter en miljard Euro

Nu har Refurbed nått en ny milstolpe i företagets historia. Sedan starten för 6 år sedan har bolaget uppnått en omsättning på 1 miljard euro. Resultatet understryker Refurbeds roll som den snabbast växande marknadsplatsen för rekonditionerad elektronik i Sverige.

– Vi är mycket nöjda och oerhört stolta över resultatet. Det faktum att vi nu har nått miljardstrecket är en otrolig prestation av alla som har bidragit till framgången. Ett stort tack till alla Refurbed-anställda och våra partners. Vi ser den här milstolpen som ett tydligt tecken på att hållbarhet och den cirkulära ekonomin är på uppgång. Vi har åstadkommit stora saker tillsammans och kommer att åstadkomma ännu mer, säger Peter Windischhofer, medgrundare av Refurbed.

Hög efterfrågan på svenska marknaden

Refurbed har vuxit starkt sedan de klev in i Sverige för två år sedan, och efterfrågan från svenska konsumenter fortsätter stadigt uppåt. Första kvartalet 2023 visar på 151 procent högre försäljning jämfört med första kvartalet 2022. Även sedan början av året syns en stor ökning – omsättningen i maj var 67 procent högre jämfört med i januari. Varje vecka skickas just nu runt 2000 ordrar, bara i Sverige.

Stor klimatnytta med återanvänd elektronik

En större medvetenhet från konsumenterna om elektronikens utsläpp, produktionsförhållanden och det växande sopberget av elektronik-avfall tros vara en av anledningarna bakom den ökande efterfrågan. En nyligen genomförd studie från Refurbed och det vetenskapliga Fraunhoferinstitutet visar bland annat att rekonditionering av elektronik kan spara upp till 83 procent koldioxidutsläpp jämfört med att köpa nya produkter.

– Vi har en tydlig vision: Vi vill göra konsumtionen mer hållbar och erbjuda ett bättre alternativ till nya och begagnade produkter. Cirkulära affärsmodeller och rekonditionerade produkter måste bli det nya normala. Att vårt erbjudande tas emot så väl visar oss att vi är på rätt väg för att göra vår värld mer hållbar, säger Peter Windischhofer.

Fenomenet med återanvänd elektronik har fått starkt genomslag på den svenska marknaden. Intresset för att köpa rekonditionerade produkter har ökat avsevärt, och Refurbed har tagit vara på denna trend genom att erbjuda en pålitlig och hållbar plattform för konsumenter att handla elektronik till förmånliga priser.

Enligt experter har den höga efterfrågan på återanvänd elektronik flera faktorer bakom sig. En av dem är den ökade medvetenheten hos konsumenter om de negativa miljöeffekterna av att konsumera nya produkter. Elektronikens utsläpp och produktionsförhållanden har fått alltmer uppmärksamhet, vilket har fått människor att söka alternativ som minskar deras miljöpåverkan.

Dessutom har de växande sopbergen av elektronikavfall blivit ett alltmer påtagligt problem. Genom att köpa rekonditionerad elektronik kan konsumenter bidra till att minska mängden avfall som hamnar på soptippar och istället förlänga livslängden på befintliga produkter.

Ny studie av Refurbed

En nyligen genomförd studie utförd av Refurbed och det vetenskapliga Fraunhoferinstitutet visade på den betydande klimatnyttan med att välja återanvänd elektronik. Genom att rekonditionera elektronik istället för att köpa nya produkter kan upp till 83 procent av koldioxidutsläppen sparas. Detta är ett betydande bidrag till att minska den negativa miljöpåverkan och främja en hållbar livsstil.

Refurbed har framgångsrikt svarat på den ökande efterfrågan genom att erbjuda högkvalitativa och testade produkter till konkurrenskraftiga priser. Genom att etablera sig som en pålitlig plattform för återanvänd elektronik har bolaget lockat till sig både konsumenter och samarbetspartners.

Det imponerande omsättningssiffran på 1 miljard euro är en tydlig indikation på Refurbeds framgång och tillväxt. Medan många företag kämpar med att anpassa sig till de föränderliga marknadsförhållandena har Refurbed visat sig vara en stark aktör som fortsätter att expandera och erbjuda hållbara alternativ till konsumenter.

Med tanke på den snabba tillväxten och det ökade intresset för återanvänd elektronik är det tydligt att Refurbed spelar en viktig roll i den cirkulära ekonomin och hållbarhetsområdet. Genom att erbjuda en plattform där konsumenter kan köpa och sälja återanvända elektronikprodukter främjar bolaget en mer ansvarsfull konsumtion och minskar behovet av nyproduktion.

Refurbeds framgångar på den svenska marknaden är inte förvånande med tanke på det ökade intresset för hållbarhet och miljömedvetenhet bland svenska konsumenter. Sverige har länge varit en föregångare inom hållbarhetsområdet och många svenskar är angelägna om att minska sin miljöpåverkan genom att göra medvetna val.

Det är också värt att notera att Refurbed inte bara bidrar till minskade koldioxidutsläpp och minskat elektronikavfall, utan också tillgängliggör teknik för en bredare publik. Genom att erbjuda prisvärda alternativ till nya produkter ger Refurbed fler människor möjlighet att få tillgång till teknik och dra nytta av digitaliseringens fördelar.

Tydliga ambitioner

Refurbeds framgångssaga är dock inte slut här. Bolaget har tydliga ambitioner att fortsätta växa och expandera sin närvaro på den svenska marknaden samt på global nivå. Medvetenheten om behovet av hållbara alternativ och återanvändning av elektronik förväntas bara öka i framtiden, vilket skapar goda förutsättningar för Refurbed att fortsätta erbjuda sina innovativa lösningar.

Det är uppenbart att Refurbed har kommit långt på sin resa för att främja cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Bolagets framgångar visar att det finns en stark efterfrågan på återanvänd elektronik och att konsumenterna är villiga att göra medvetna val för att minska sin miljöpåverkan.

Refurbeds överskridande av miljardvallen i omsättning är inte bara en stor prestation för bolaget självt, utan också en symbol för den ökade betydelsen av hållbarhet och cirkulär ekonomi i dagens samhälle. Med fortsatt innovation och engagemang för att erbjuda högkvalitativa, rekonditionerade produkter ser framtiden ljus ut för Refurbed och dess bidrag till en mer hållbar framtid.