Stor motståndskraft för europeiska mjukvarubolag inför svagare konjunktur

Det ser ljusare ut för många europeiska mjukvarubolag än bolag i många andra sektorer inför en väntad avmattning i konjunkturen. Det visar GP Bullhounds första rapport om den europeiska mjukvarubranschen (SaaS, Software as a Service) där man tillsammans med Sage har intervjuat grundare och vd:ar till över 100 mjukvaruföretag.

-Många av de bolag som vi granskat står väl rustade inför en väntad konjunkturavmattning, säger Alexis Scorer, partner på GP Bullhound.

-Bolagen har överlag bra affärsmodeller med produkter som är nödvändiga av olika skäl för arbetsliv och fritid, och en hög andel återkommande intäkter. Många av bolagen har också nått tillräcklig storlek på ett relativt kapitaleffektivt sätt, fortsätter Alexis Scorer.

Trots den osäkra makrobilden har cirka 80 procent av de intervjuade bolagen, som finns inom allt från start-ups till mer mogna mjukvarubolag, tillväxt som främsta mål under det kommande året.

-Det är uppmuntrande att så många av bolagen har fokus på tillväxt, det återspeglar att de är optimistiska om utsikterna för deras företag under det kommande året, säger Joe Tabberer, director på GP Bullhound.

Över en tredjedel av bolagen planerar att ta in nytt kapital under nästa år

-Hos investerare finns det generellt mycket torrt krut och en allmän känsla om att det ser relativt ljust ut för många mjukvarubolag i EuropaVi märker en ökande flykt till kvalitet hos investerare inför en svagare konjunktur som innebär att många europeiska mjukvarubolag har mycket goda chanser att kunna säkra sin finansiering, säger Joe Tabber.

Rapporten visar även att värderingar för börsnoterade mjukvarubolag (SaaS) i Europa och USA har krympt väsentligt sedan början av pandemin, då amerikanska mjukvarubolag värderades klart högre.

-Ett flertal amerikanska riskkapitalbolag har öppnat kontor i Europa under senare tid, de vill investera mer i Europa och i europeiska mjukvarubolag, vilket är ytterligare ett tecken på att det finns många välmående mjukvarubolag i Europa, säger Alexis Scorer.

Övrigt från rapporten:

– Genomsnittlig tillväxt för återkommande intäkter (medianvärde) fördubblas till 40% från 20% när företagen växer från 25 miljoner euro till 50 miljoner euro eller mer i återkommande intäkter.

-Kraftig ökning av större förvärv: Under de senaste tolv månaderna stod europeiska SaaS M&A-affärer över 1 miljard euro i värde för 73 procent av det totala transaktionsvärdet, jämfört med 30 procent ett år tidigare.

Rapporten finns att ladda ner här.