Swedavia har i meddelade igår att man inte ser det affärsmässigt motiverat att driva Bromma Flygplats.

Detta som en följd av att pandemin påverkat resandet starkt negativt.

– Vi tror det vore klokt att ha mer is i magen eftersom det är en betydande osäkerhet runt vilken total flygkapacitet som kommer behövas om två, fem eller tio år, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert.

Stockholms Handelskammare anser att huvudstadsregionens flygkapacitet bör analyseras i ett samlat grepp och att beslut som har långsiktigt stora betydelse inte bör fattas under en rådande pandemi där framtidens behov av resor är mycket svårt att utvärdera.

Med anledning av det kommer Stockholms Handelskammare, den 19 oktober, presentera ett samlat grepp för huvudstadsregionens flygkapacitet.

– Att prematurt fatta beslut om Bromma i ett läge av betydande osäkerhet innebär en stor risk för att vi riskerar bli stående med kapacitetsunderskott vid en snabbare återhämtning och det skulle få onödigt stora och negativa samhällsekonomiska konsekvenser, säger Carl Bergkvist.