Gamingbolaget Stillfront missar förväntningarna på omsättningen under det tredje kvartalet. Omsättningen sjönk 7 % till 1 671 MSEK (1 787), vilket kan jämföras med analytikerkonsensus hos Factset som låg på 1 773 MSEK. Den organiska försäljningstillväxten minskade 10 %. Rörelseresultatet minskade till 135 MSEK (250).

Strax efter klockan 15:00 handlas Stillfront-aktien vid 12 SEK och är ner 19,6 procent för dagen.

“Utvecklingen under det tredje kvartalet påverkades av en betydande engångshändelse relaterad till Sandbox Interactives succéspel Albion Online, vilket hade en negativ påverkan om cirka 80 MSEK på intäkter och 50 MSEK på justerad EBITDAC i kvartalet”, säger Jörgen Larsson, vd Stillfront.

Jörgen Larsson fortsätter:

“Framåt förväntar vi oss en betydande sekventiell förbättring av den organiska tillväxten under det fjärde kvartalet, men med tanke på påverkan från Albion Online och den lägre run-raten mot slutet av det tredje kvartalet anser vi det nu mindre sannolikt än tidigare att vi återgår till organisk tillväxt före årets slut.”

Ebitda-resultatet uppgick till 566 MSEK (660), med en ebitda-marginal på 33,9 % (36,9).

Det justerade ebitda-resultatet var 593 MSEK (668), vilket var lägre än väntade 680 MSEK, med en justerad ebitda-marginal på 35,5 % (37,4).

Jämförelsestörande poster som påverkade ebitda uppgick till -27 MSEK (-8), varav de flesta var kopplade till omstruktureringar.

Justerad ebitdac landade på 409 MSEK (412), en minskning med 1 %, med en marginal på 25 % (23).

Rörelseresultatet var 135 MSEK (250), med en rörelsemarginal på 8,1 % (14,0).

Resultatet före skatt uppgick till 11 MSEK (163). Resultatet efter skatt blev -5 MSEK (83). Resultatet per aktie landade på -0,01 SEK (0,16).