Trollhättestartupen Chassis Autonomy utvecklar ett manöversystem som kan bana väg för helautonoma fordon. Nu får de 2,5 miljoner Euro i bidrag från EU:s program EIC Accelerator. EU kommer också investera 4 miljoner Euro i bolaget om det matchas upp med privat eller externt kapital. Innovationen anses vara av strategisk vikt för att möjliggöra helautonoma fordon inom EU.

– Det känns som ett stort genombrott och är ett erkännande av vår ”Steer by wire” teknik! Vi har blivit granskade i tre olika instanser av ledande experter inom EU. De har granskat vår teknik men också tittat på bolaget utifrån ett investerarperspektiv och potentiell samhällsnytta och arbetstillfällen som vi kan skapa inom Sverige och EU, säger Peter Johansson, VD och medgrundare av Chassis Autonomy.

För autonoma fordon ställs höga krav på säkerhetskritiska system som styrning och bromsning. Vid motorfel eller andra allvarliga haverier säkerställer Chassis Autonomys teknik att fordonet kan hantera situationen, fortsätta köra och stanna på en säker plats. Bolaget är i dag ensamma om en teknik som uppfyller EU:s nya lagkrav autonoma fordon (Regulation 2022/1426/EU).

– Enligt EU:s nya lagkrav får fordonet inte stanna hur som helst om ett haveri inträffar. Systemet måste vara supersäkert och det måste finnas en back-up, på samma sätt som det gör på flygplan. Utan detta kan autonoma fordon aldrig köras på större vägar!

Rekryterar upp till 15 personer efter jul
Pengarna från EU ska Chassis Autonomy använda för produktutveckling och för att ta innovationen vidare till industrialiseringsfas.

–Målet är produktionsstart år 2025 – 2026 så direkt efter jul kommer vi påbörja rekryteringen av 10–15 personer. Fokus blir på att hitta Project Engineers och Embedded Software Engineers, men även en Chief Financial Officer, fortsätter Peter.

I beslutet från EU finns även en skriftlig förbindelse om att investera 4 miljoner Euro i Chassis Autonomy under förutsättning att samma summa matchas av privat eller externt kapital.

– EU vill gå in som finansiär för att minska investeringsrisken för externa investerare speciellt i uppstartsfasen och för att värna om att vår innovation ska kunna färdigställas. Vårt arbete med att hitta externa finansiärer kommer påbörjas inom kort! EU:s satsning gör oss väl förberedda för att ha ett system framme för autonoma fordon enligt level 4 och 5 som möter EU nya lagkrav.

Snabb utveckling
Chassis Autonomy grundades 2021 och blev samma år antagna till inkubatorn vid Innovatum Science Park i Trollhättan där de nu får stöd. Under våren 2022 gick Immetric Invest in som första investerare och i augusti ingick bolaget ett samarbete med Kongsberg Automotive.

– Teamet bakom Chassis Autonomy har gjort en imponerande resa på bara 14 månader och deras teknik har verkligen potential att göra stor skillnad. Att de redan nu skapar upp till 15 arbetstillfällen i vår region känns fantastiskt kul, säger Eivind Vogel-Rödin, chef för Startupverksamheten vid Innovatum Science Park.