DalaCapital AB är ett helägt dotterbolag till Dalarna Science Park, som investerar i företag i tidiga skeden, så kallat såddkapital. Syftet är att stötta det regionala näringslivet och bidra till en hållbar tillväxt i Dalarna. Nyligen beslutade DalaCapital om en ny investering. Det är bolaget bakom den snabbväxande digitala plattformen Faster Forward, som får ett välkommet ekonomiskt tillskott för att fortsätta växa. Plattformen växer för varje månad och vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Den digitala tjänsten kan enkelt identifiera aktiviteter runt om i Sverige som är anpassade till målgruppen. Det nyligen tillkomna kapitalet ska användas till att snabba på utvecklingen av fler tjänster samt öka marknadsföringsinsatserna.


– Jag är givetvis väldigt glad över att DalaCapital beslutat att stötta vår fortsatta utveckling. Det ger oss en möjlighet att snabbt växa och kunna erbjuda en aktiv livsstil för ännu fler personer med funktionsnedsättning, säger Christian Hedberg, grundare och VD, Faster Forward AB.

DalaCapitals investeringskapital kommer från Sparbanksstiftelsen Dalarna, Dalarnas Försäkringsbolag samt Region Dalarna.

– Faster Forward är en investering som känns rätt i både hjärta och hjärna. Det är en innovativ och smart idé som inte bara stärker vår egen region utan också gör nytta långt utanför Dalarna, säger Birgitta Sacrédeus, ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Dalarna.

DalaCapital startades i januari 2021 och hittills har ett drygt 40 ansökningar kommit in från Dala-bolag i tidiga skeden. Investeringen i Faster forward är en av DalaCapitals första investeringar.

– Det är oerhört givande att gå igenom och värdera alla ansökningar som kommer in till DalaCapital. Beslutet att gå in med en av våra första investeringar i Faster Forward känns positivt. Affärsplanen är genomtänkt och bolaget har redan visat att det finns en betydande marknadspotential. Det ska bli spännande att följa den vidare utvecklingen, säger Anders Hjertberg, Chef Företag Bank & Liv Dalarnas försäkringsbolag.

DalaCapital är ett helägt dotterbolag till Dalarna Science Park som arbetar för att främja innovation och tillväxt i hela Dalarna.

–  Det är väldigt positivt att samtliga initiativtagare till DalaCapital arbetar med målet att det samlade investeringskapitalet ska vara en stark möjliggörare för hela Dalarnas fortsatta tillväxt, säger Angelica Ekholm, ordförande DalaCapital tillika VD, Dalarna Science Park.

Under 2021 kommer DalaCapital att ha genomfört minst tre investeringar i bolag i tidiga skeden.