Corline Biomedical ingår avtal med strokevårdsbolag, kan ge årliga intäkter om 35 miljoner kronor

Corline Biomedical uppger att de ingått ett leverans- och supportavtal med ett strokevårdsbolag i USA för användning av Corlines CHS-produkter inom strokevård. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet är villkorat i faser där första fasen, som pågår till december 2021, ger ett försäljningsvärde om cirka 7 miljoner kronor. Bolaget beräknar att en fullt lanserade produkt kan ge årliga intäkter om 35 miljoner kronor.

Betalning sker per levererad produkt och som löpande supportkostnader.

”Avtalet med Imperative Care markerar nästa steg för Corlines medicintekniska verksamhetsgren. Det är bara några veckor sedan vi kommunicerade ett avtal tillsammans med en ablationskateterkund. Nu visar relationen med Imperative Care att vi har liknande intäktspotential för en annan produkttyp inom ett nytt områd”, säger vd Henrik Nittmar.