Planera stämma i tid. När vårsolen börjar titta fram och dagarna blir allt längre signalerar det inte bara starten på en ny säsong, utan också tiden för årets bolagsstämmor. Detta återkommande inslag i företagsvärlden är en viktig händelse för aktieägare och företagsledningar, där framtidens strategier ska stakas ut och viktiga beslut fattas. Med denna milstolpe framför oss är det hög tid att börja planeringen. Här tar vi upp grunderna i planering av bolagsstämman, från att säkerställa att alla juridiska krav är uppfyllda, i rätt tid och på rätt sätt, till att engagera och informera dina aktieägare.

Den första länken, som är helt ovärderlig, är givetvis till det sjunde kapitalet i ABL. De allra flesta svar kan utläsas på den länken, även om man inte har en juridisk utbildning.

Att räkna ut avstämningsdag inför en bolagsstämma är ett ständigt aber för styrelser och ledning i börsnoterade bolag. Teamet bakom den populära tjänsten Poströsta.se tog tag i problemet och skapade en kalkylator som automatiskt räknar fram avstämningsdagen, men de stannade inte vid det.

Genom att bara ange datum för stämman så genererar systemet förutom avstämningsdagen även manusstopp för dagstidningarna och Post- och inrikes tidningar. Man får även senaste datum för offentliggörande av årsredovisning, fullständiga förslag, avstämningsdag, rösträttsregistrering och anmälan till stämma. Man får till och med ett utkast på notis.

Reglerna runt bolagsstämma som återfinns i Aktiebolagslagens sjunde kapitel är allt annat än lätta att förstå sig på och att göra fel kan vara grund för stora problem. På sajten finns också förklaringar och räkneexempel för den som vill grotta in sig mer i ämnet.

Vi på Finanstid tycker att kalkylatorn är helt briljant och kommer att spara mycket tid för de börsnoterade bolagen och dess styrelser och ledningsgrupper när det kommer till att kalla till bolagsstämma.