SSC har ökat sina insatser för att främja en hållbar samhällsutveckling genom flera olika projekt. Ett av dessa initiativ är Spaceport Esrange, en ny rymdhavn som har öppnats och som kommer att börja skjuta upp viktiga satelliter för samhället under 2024. SSC har också blivit medlem i Exponential Roadmap Initiative, som är en global satsning som syftar till att göra SSC hållbart i hela sin värdekedja. Dessa och andra projekt som SSC genomför för att bidra till en hållbar utveckling presenteras i bolagets års- och hållbarhetsredovisning.

– Vi har en stolt historia som en av branschens främsta leverantörer av avancerade rymdtjänster. Nu tar vi ytterligare steg mot att etablera oss som en viktig samhällsbyggare genom våra unika förmågor. Det syns i samtliga delar av vår verksamhet – i driften av våra anläggningar, de tjänster som vi erbjuder och i vårt dagliga arbete, säger Henrik Lampa, hållbarhetschef på SSC.

SSC har blivit medlem i det globala initiativet Exponential Roadmap Initiative som är inriktat på att halvera de globala utsläppen av växthusgaser fram till 2030. Initiativet bygger på Carbon Law, som introducerades av Johan Rockström år 2018, och är en del av den FN-stödda kampanjen “UN Race to Zero”. Som medlem i initiativet kommer SSC att strategiskt arbeta för att halvera sina egna koldioxidutsläpp genom hela värdekedjan, integrera klimat och natur i företagets strategi och bidra till en positiv global omställning för klimatet och naturen. Dessa åtgärder är en del av SSC:s satsningar för en hållbar samhällsutveckling.

– Lösningarna för att halvera utsläppen till 2030 finns tillgängliga – inom energi, industri, transport, jord- och skogsbruk. Men de behöver skalas upp exponentiellt. Förutom att reducera sina egna utsläpp kan rymdsektorn framförallt bidra med jordobservationer och satellitdata som är avgörande för att skala upp klimatlösningarna samt att skala ner den fossila ekonomin. Vi är därför mycket glada över att SSC som första rymdbolag valt att bli en del av vårt globala initiativ, säger Johan Falk, vd och grundare av Exponential Roadmap Initiative.

Ett flertal investeringar har redan gjorts genom att introducera grönare energiförsörjning vid bolagets anläggningar. På satellitstationen i Santiago har 624 nya solpaneler installerats och en liknande installation planeras i Australien. Vid rymdbasen Esrange i Kiruna drivs nu stora delar av infrastrukturen genom bergvärme och vattenkraft.

En annan viktig investering för en hållbar samhällsutveckling är etableringen av Spaceport Esrange, den första anläggningen för satellituppskjutning inom den kontinentala EU. Här väntas en första uppskjutning äga rum under 2024. Anläggningen ska även vara värd för tester av Europas initiativ för återanvändbara raketer – ESA:s Themis-program under ledning av franska ArianeGroup.

– Vi tar stora steg inom en rad områden. Det största samhällsbidraget kommer genom våra förmågor och tjänster. Spaceport Esrange ger Europa en port till rymden som vi tidigare inte haft. De satelliter som kommer skjutas upp därifrån har avgörande funktioner för att bidra till en hållbar utveckling av samhället. Det omfattar allt från klimatforskning till innovativa samhällseffektiviseringar och affärsmodeller samt tryggad säkerhet och demokrati, säger Stefan Gustafsson, strategichef på SSC.

Under 2022 undertecknade SSC även ESA’s Statement for a Responsible Space Sector tillsammans med aktörer från den europeiska rymdsektorn. Syftet är att ge en grund för en hållbar branschutveckling och öka rymdens bidrag till samhället genom att arbeta mer socialt och miljömässigt ansvarsfullt.