SSAB strävar efter att leverera koldioxidneutralt stål i stor skala på den kommersiella marknaden senast 2026. Genom detta avtal säkrar Sandvik sitt förväntade behov av SSABs koldioxidneutrala stålproduktion. Som en partner som delar målet att vara koldioxidneutral kan Sandvik också begära tidiga leveranser av koldioxidneutralt stål för att använda i demonstrations- eller konceptprodukter, såsom maskinramar, lastmaskinsskopor eller lastflak till fordon.

– Vi är glada över att kunna stötta våra gruvkunders hållbarhetsresa. Fossilfritt stål har samma höga kvalitet som traditionellt stål men tillverkas i stort sett utan miljöpåverkan. Det kommer att hjälpa våra kunder att minska deras koldioxidavtryck och erbjuda en konkurrensfördel i marknaden, säger Johnny Sjöström, chef för affärsområdet SSAB Special Steels.

– Hållbarhet är centralt i vår affärsstrategi. I takt med att efterfrågan på fossilfria produkter ökar de kommande åren ger detta partnerskap oss möjligheten att erbjuda våra gruvkunder lösningar med ett betydligt lägre koldioxidavtryck, säger Mats Eriksson, chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Solutions.

SSAB började leverera stål tillverkat med vätgasreducerad järnsvamp redan 2021. Genom Hybrit-initiativet samarbetar de med LKAB och Vattenfall för att utveckla en koldioxidneutral värdekedja för järn- och stålproduktion. Denna process ersätter den traditionella användningen av kokskol med koldioxidneutral el och vätgas, vilket i princip eliminerar koldioxidutsläppen vid stålproduktion.

Sandvik har tydliga mål för att minska växthusgasutsläppen och har fått erkännande från Science Based Targets initiative (SBTi) för att deras mål är i enlighet med den senaste klimatvetenskapen och Parisavtalets mål. De har åtagit sig att uppnå nettonollutsläpp senast 2050 och minska sina egna växthusgasutsläpp med 50 procent inom scope 1 och 2 senast 2030.