Spotlight Group tillkännager planer om att slå samman sina helägda dotterbolag Shark Communication och Kalqyl till ett och samma företag. Efter sammanslagningen avser Spotlight Group att distribuera det nya företaget till sina aktieägare inför en notering på Spotlight Stock Market. Det övervägs även att antingen sälja det nybildade företaget eller de separata dotterbolagen före sammanslagningen. Det framgår enligt ett pressmeddelande.

Beslutet är en del av Spotlight Groups åtgärder för att minska koncernens kostnader och för att öka fokuset på kärnverksamheten, vilket förväntas leda koncernen närmare lönsamhet.

”Både Shark och Kalqyl har utvecklats i snabb takt inom investor relations, finansiell kommunikation och företagsanalys. Dessa områden är under stor positiv förändring, vilket accelereras ytterligare tack vare möjligheterna som AI innebär. En första AI-produkt är under utveckling och lanseras inom kort. För att maximera bolagens möjligheter att tillvarata synergieffekter och marknadspotentialen väljer vi därför att slå samman verksamheterna inför en utdelning, alternativt försäljning”, kommenterar Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.

Efter genomförd sammanslagning förväntas det nya företaget ha årliga intäkter om cirka 12 MSEK, med cirka 75 procent i fasta intäkter. Spotlight Group ser detta som en möjlighet att utmana marknaden med nya produkter, dra nytta av de två företagens samlade erfarenhet och kunskap samt integrera nya tekniker.

“Likväl som när Spotlight Group utvecklar nya verksamhetsgrenar måste vi också låta verksamheterna växa vidare utanför koncernen vid rätt tidpunkt. Det möjliggör även för oss att, i ett utmanande marknadsklimat, fokusera fullt ut på de verksamheter som ligger allra närmast vår kärna”, säger Spotlight Groups koncernchef Peter Gönczi.