Den svenska musikströmningstjänsten Spotify överträffade analytikernas förväntningar under det tredje kvartalet genom högre resultat per aktie än väntat. Resultatet per aktie landade på 0,33 euro, väntat var -0,22 euro. 

Spotify som är noterat på tekniktunga Nasdaq stiger 1,2 procent med drygt en timme kvar till börsöppning i USA.

Utdrag från Q3-rapporten:

  • Månatliga aktiva användare (MAU) ökade med 26 % till 574 miljoner, två miljoner över vår guidning. Detta motsvarar det näst största nettotillskott under tredje kvartalet någonsin.
  • Antalet premiumanvändare växte 16 % i årstakt och uppgick till 226 miljoner. Nettotillskottet om sex miljoner prenumeranter var två miljoner över Spotifys egen  guidning.
  • De Totala intäkterna överträffade bolagets egen guidning och uppgick till 3,4 miljarder EUR, en ökning med 11 % jämfört med föregående år.
  • Bruttomarginalen överträffade guidning och slutade på 26,4 %.
  • Spotify återgick till lönsamhet med ett rörelseresultat om 32 miljoner EUR under kvartalet.

Inför det fjärde kvartalet 2023 förväntas Spotify generera intäkter på 3,7 miljarder euro. Denna prognos ligger i linje med förväntningarna som fastställdes av S&P Global Market Intelligence.