Spotify kommer att avskeda 6 procent av sina anställda globalt, det meddelade bolagets VD, Daniel Ek i ett memo till alla anställda idag. Spotify hade strax över 9 800 heltidsanställda enligt senaste rapporten, vilket innebär att avskedandena idag påverkar närmare 600 anställda. Dawn Ostroff, huvudansvarig för innehåll och annonser som har varit avgörande för att växa Spotifys podcaster, lämnar också bolaget i samband med beslutet. Aktiekursen handlas upp 2,4 procent efter en timmes handel på måndagen. 

Avskedandena gör Spotify till det senaste teknikbolaget som minskar sitt antal anställda mitt i en global ekonomisk nedgång. Google meddelade planer på att avskeda runt 12 000 jobb under den föregående veckan, efter liknande avskedanden på Amazon, Microsoft, Twitter och Meta.

Ek meddelade avskedandena som en del av en organisationsomstrukturering, som syftar till att öka effektiviteten, minska kostnaderna och snabba upp beslutsfattandet. ”Som en del av detta försök och för att få våra kostnader mer i linje, har vi tagit det svåra men nödvändiga beslutet att minska vårt antal anställda”, skriver han.

Berörda anställda kommer att informeras ”under de närmaste timmarna” och kommer att få en genomsnittlig fem månaders uppsägningstid, under vilken tid bolaget kommer att fortsätta att betala deras hälsovårdskostnader.

”Liksom många andra ledare hoppades jag att bibehålla de starka medvindarna från pandemin och trodde att vår breda globala verksamhet och lägre risk för påverkan av en minskning av annonsintäkter skulle skydda oss”, skriver Ek. ”I efterhand insåg jag att jag var för ambitiös när jag investerade före vår intäktstillväxt.”

”Jag tar fullt ansvar för de drag som har fört oss hit idag”, tillägger VD:n.

En av de högst profilerade avgångarna är huvudansvarig för innehåll och annonsverksamhet Dawn Ostroff, som Ek ger äran för att ha ökat Spotifys podcaster med ”40 gånger”. Ansvar för innehåll, annonsering och licenser kommer nu att falla på Chief Business Officer Alex Norström.

Även om Spotify är världens största musikstreamingtjänst har det historiskt sett fokuserat mer på tillväxt än att gå med vinst på kvartalsbasis. På senare år har det investerat kraftigt i podcaster och mer nyligen ljudböcker för att få användare att använda plattformen, och enligt senaste resultatet hade Spotify 195 miljoner premiumabonnenter och 456 miljoner månadsaktiva användare.

I senaste kvartalsresultatet rapporterade bolaget en total intäkt på cirka 3,3 mdUSD, en ökning med 21 procent jämfört med föregående år, varav cirka 2,9 mdUSD kom från premiumabonnenter och annonsintäkter kom på cirka 419 MUSD. Bolaget redovisade en rörelseförlust på cirka 248 MUSD för kvartalet.