Styrelsen i Spiltan Invest har beslutat att de avser att ansöka om notering för daglig handel på NGM:s huvudlista Main Regulated Equity. Planen är att genomföra noteringen under 2024. Bolaget kommer att tillkännage mer information närmare tiden för ett eventuellt byte från NGM PepMarket.

Det svenska investmentbolaget noterades på NGM PepMarket under slutet av oktober 2021 och aktien har sedan dess varit öppen för handel varje tisdag i veckan.

– Vi är mycket nöjda med noteringen på NGM PepMarket, som bidragit till att vi ökat antalet aktieägare från cirka 5 600 till drygt 20 000 på lite över två år. Vi är dock medvetna om att många av våra aktieägare önskar en daglig handel. Likaså ger ett byte till en reglerad marknad oss möjlighet att besluta om återköp av aktier, säger Per H Börjesson, vd för Spiltan Invest.
Spiltan Invest är ett svenskt investmentbolag som genom sin investeringsportfölj exponerar sig mot noterade och onoterade svenska tillväxtbolag. Portföljen består av bolag som verkar inom olika marknader som tech, finans, fastigheter och Industri. Spiltan Invests största innehav per den 31 oktober var den svenska spelutvecklaren Paradox Interactive, spelbolaget utgjorde över 40 procent av Spiltan Invests totala substansvärde.