Spelveteraner föreslås till Starbreeze styrelse

Starbreeze valberedning föreslår att styrelsen förstärks med två spelveteraner för att stödja Starbreeze strategi och tillväxt. Spelföretaget Starbreeze går igenom en förändring i sin styrelsestruktur i syfte att stödja bolagets strategi och framtida tillväxt. Valberedningen har föreslagit att två spelveteraner, Jon Gillard och Juergen Goeldner, ska ta plats som nya styrelseledamöter. Förändringen kommer till följd av att Martin Walfisz har beslutat att avgå ur styrelsen för att tillträda rollen som VD för Thunderful Group AB. För att ta ställning till valberedningens förslag kommer en extra bolagsstämma att hållas den 27 september 2023.

Starbreeze valberedning, bestående av Michael Hjorth (ordförande utsedd av Digital Bros S.p.A och Indian Nation AB), Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur Fonder AB), Anna Magnusson (utsedd av Första AP-fonden) och Torgny Hellström (styrelseordförande), lämnar nu sitt förslag om de två nya styrelseledamöterna för att ge bolaget ökad kompetens och erfarenhet inom spelbranschen.

Jon Gillard, född 1966, är en brittisk medborgare med en imponerande bakgrund inom spelbranschen. Han har varit verksam i hela 35 år hos Games Workshop, där han innehaft flera ledande befattningar. Under de senaste 12 åren har Jon varit Global Head (EVP) of Licensing och har därmed haft en central roll i företagets framgångar. Efter sin tid på Games Workshop valde Jon att lämna bolaget tidigare i år för att satsa på en karriär som affärskonsult och investerare.

Juergen Goeldner, född 1953, är en tysk medborgare med liknande imponerande meriter inom spelbranschen. Med hela 40 år i branschen har Juergen haft flera ledande befattningar, varav den senaste var som VD för Focus Home Interactive. Hans insatser har bidragit till att driva företaget framåt och skapa framgångsrika strategier. Idag är Juergen verksam som affärskonsult och investerare och kommer med sin långa erfarenhet att kunna bidra till Starbreeze tillväxt.

Valberedningen betonar att både Jon Gillard och Juergen Goeldner är oberoende i förhållande till Starbreeze, dess ledning och större aktieägare. Deras kompetens och erfarenhet anses därför vara ett värdefullt tillskott till styrelsen och förväntas gynna bolagets långsiktiga utveckling och framgångar.

Efter Martin Walfiszs avgång, och om den extra bolagsstämman röstar i enlighet med valberedningens förslag, kommer den nya styrelsen att bestå av Torgny Hellström som ordförande, Christine Rankin, Anna Lagerborg, Thomas Lindgren, Jon Gillard och Juergen Goeldner. Detta nya sammansättning förväntas ge styrelsen en bredare kompetensbas och stärka Starbreeze inför framtiden.

Valberedningen har också föreslagit en ersättning om 260 000 kr per styrelseledamot för de tillkommande medlemmarna. Detta beslut kommer att fattas av bolagsstämman.

Med Jon Gillard och Juergen Goeldner på plats förväntas bolaget vara väl rustat för att möta utmaningarna i den snabbt föränderliga spelbranschen och fortsätta sin tillväxtresa. Den extra bolagsstämman den 27 september 2023 kommer att ge aktieägarna möjlighet att godkänna valberedningens förslag och forma Starbreeze framtid.