Har du tankar på att byta bostad när du blivit pensionär eller försöka få loss lite kapital som nu är bundet i bostaden? Då finns det all anledning att planera för det i god tid. Läs Hypotekets sparekonom Sharon Lavies tips.

Att ta ett nytt lån som pensionär är inte alltid enkelt. Givetvis bedöms din ekonomi på samma sätt som för en yngre person, men pensionsinkomsterna är ofta lägre än inkomst av arbete och det kan därför bli svårt att bli beviljad ett bolån. Även om din bostad är lågt belånad eller inte belånad alls, är det just inkomsterna och förmågan att betala räntor och amorteringar som är avgörande vid en kreditprövning.
Av samma anledning kan det också bli problem att byta bank som pensionär eftersom den nya banken måste bedöma din återbetalningsförmåga.

Alternativ för dig som är runt 55 

  1. Ett sätt att få loss pengar eller byta bostad är helt enkelt att fundera på bostadssituationen långt i förväg. Du kan då antingen köpa en nya bostad i god tid eller ta ett tilläggslån om din belåningsgrad är låg, gärna redan innan du fyllt 55.
  2. Är din belåningsgrad under 50% och du har 10 år till pension kan du välja att inte amortera mer på bostaden och endast betala räntor. Pengarna kan du i stället investera i syfte att få bättre avkastning på ditt kapital och bygga upp en buffert för åren som pensionär. Även om bostadsmarknaden förmodligen inte kommer ha samma utveckling framåt som under de senaste åren så kommer din belåningsgrad ändå successivt sjunka i takt med att din bostad blir mer värd. I ett sådant läge har du både ett gott värde i bostaden och ett obundet kapital som du kan göra vad du vill med. Oavsett om du vill flytta eller bo kvar behöver du förhoppningsvis inte låna alls.
  3. En osäkerhetsfaktor som är kopplad till pensionen är att du själv kan välja om din tjänstepension ska tas ut under fem år eller livslångt. Prata gärna med banken om hur de bedömer dessa två alternativ ifall du skulle vilja ta ett nytt bostadslån eller låna mer på ditt befintliga bostadslån.

Alternativ för dig som redan är pensionär 

  1. Sälj bostaden till barnen – Ett alternativ som kan vara värt att titta på är att sälja bostaden till barnen om de har ett utrymme i sin ekonomi. Ni betalar sedan hyra till barnen i form av räntor och amorteringar. Barnens säkerhet är huset som de kan sälja om ni vill flytta och en eventuell värdeökning vid försäljning.
  2. Be barnen att bli medlåntagare – Med flera låntagare minskar bankens risk och du kan ha bättre chans att beviljas ett lån. Ett sätt som kan funka bra, då barnen en dag ändå ska ärva er. För extra säkerhet kan ni upprätta skuldebrev er emellan.
  3. Sälj bostaden – Har bostaden ett högt värde och belåningen är mycket låg kan det vara värt att sälja huset för att frigöra kapital och köpa något mindre. Har ni tur så behöver ni inte låna alls. Det kräver dock bra planering och förståelse av bostadsmarknaden. Ta gärna hjälp av en mäklare för värdering av bostaden och information om vilken typ av bostad och vad era pengar kan räcka till. Tanken är ju att ni ska få pengar över, därför är det viktigt att räkna på alternativen noga och med marginal.

Varning!
Det finns pensionärer som väljer att belåna sitt hus med så kallade seniorlån. Ett alternativ som är väldigt dyrt och kan orsaka inlåsningseffekter som är svåra att överse på förhand. Det är inte ovanligt att du i slutändan får betala 2,5 ggr lånesumman och mer vilket blir ett mycket dyrköpt lån.

Skrivet av Sharon Lavie, Sparekonom på Hypoteket och expert i Compricers Expertpanel