Sleep Cycle AB, en marknadsledande applikation för sömnanalys, meddelar härmed sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet förväntas bestå av befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av de Säljande Aktieägarna och av nyemitterade aktier.

Sleep Cycle grundades 2009 med målsättningen att hjälpa människor att sova bättre och bidra till bättre hälsa globalt. Med hjälp av patenterad AI-baserad ljudteknik analyserar Sleep Cycle användarnas sömn och tillhandhåller personliga insikter baserade på Bolagets sömndatabas. År 2015 lanserade Sleep Cycle världens första ljudbaserade applikation för sömnanalys och ändrade affärsmodellen från en modell baserad på engångsköp till en prenumerationsbaserad modell. Sleep Cycles marknad drivs av flera långsiktiga trender, inklusive en större efterfrågan för kontroll över sin hälsa och det ökade intresset för hälsa och välbefinnande bland konsumenter, tillväxten av marknaden för mobil hälsa samt den ökade förekomsten av prenumerationsbaserade applikationer. Sleep Cycle har sett en stark ökning av prenumeranter och är den största applikationen för sömnanalys globalt med en marknadsandel på mer än 50 procent av den fragmenterade marknaden för sömnanalys.

Kommentar från Carl Johan Hederoth, Sleep Cycles VD:

”Sleep Cycle har sedan starten 2009 och fram till idag kontinuerligt arbetat med målet att förbättra människors sömn och därigenom den globala hälsan. Vi är idag den ledande plattformen för digital sömnanalys med över 2,1 miljoner månatliga aktiva användare i över 150 länder världen över. Med en uppskattad produkt och en affärsmodell som skapat god tillväxt och hög lönsamhet är vi redo att ta nästa steg och skala upp vårt erbjudande samt accelerera produktutvecklingen. Det är mot denna bakgrund vi ansöker om notering på Nasdaq Stockholm. En notering kommer att stärka vår profil och vårt varumärke samtidigt som vi ger nya aktieägare, inklusive våra anställda, möjligheten att följa med på vår fortsatta tillväxtresa.”

Styrelsen och Sleep Cycles ledande befattningshavare anser, tillsammans med Säljande Aktieägarna, att Erbjudandet av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg för att stärka Sleep Cycles globala varumärke och öka trovärdigheten hos potentiella samarbetspartners för att söka tillväxtmöjligheter och ligga i framkant inom applikationer för sömnanalys. Erbjudandet kommer att stärka Bolagets fortsatta tillväxtresa och ge Sleep Cycle tillgång till kapitalmarknaderna samt en diversifierad bas av svenska och internationella investerare. Bolaget anser vidare att en notering kommer att öka Sleep Cycles profil samt tillåta Bolaget att attrahera, behålla och investera i talangfulla medarbetare för att uppfylla Sleep Cycles långsiktiga uppdrag. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om notering på Nasdaq Stockholm.

Bolaget kommer att genomföra en nyemission i samband med Erbjudandet. Sleep Cycle har en historik av tillväxt och har sedan starten kontinuerligt utvecklat sömnapplikationen samt utökat produktutbudet. Sleep Cycle har en ambition att öka tillväxttakten framöver och utforskar flera strategiska initiativ, så som att öka förvärv av prenumeranter, öka räckvidden genom partnerskap, bredda erbjudandet till företag samt att utöka produktutbudet ytterligare för att öka användarvärdet. Bolaget avser att använda emissionslikviden från Erbjudandet över tid för att stödja utvalda nya strategiska initiativ.

Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet på Nasdaq Stockholm genomföras under andra kvartalet 2021. Under förra året omsatte Sleep Cycle 159 MKR tillsammans med ett rörelseresultat på 56 MKR.