En banbrytande teknologisk framsteg har tagit plats på de svenska vägarna när Scania, i samarbete med flera ledande aktörer, introducerar en soldriven hybridlastbil som genom solceller på släpets tak och sidor genererar egen el. Detta experiment, som förväntas markant minska både driftkostnader och utsläpp, representerar ett framsteg i riktning mot ett mer hållbart transportsystem.Det framgår av ett pressmeddelande.

Forskningssamarbete för en grönare framtid

Samarbetet mellan Scania, Uppsala universitet, Eksjö Maskin & Truck AB, Midsummer AB, Ernsts Express och Dalakraft har under två års intensiv forskning resulterat i detta innovativa fordon. Målet är att revolutionera transportsektorn genom att utnyttja solenergi för att driva lastbilen. Stas Krupenia, Head of Research Office på Scania, betonar att detta är en avgörande komponent i Scanias strävan att forma en hållbar transportindustri.

Integration av solenergi för minskade utsläpp

Aldrig tidigare har solpaneler integrerats i en lastbils drivlina på detta sätt. Experimentet involverar inte bara att utvärdera den energi som genereras av solpanelerna, utan också hur detta påverkar koldioxidutsläppen. Projektet syftar även till att utveckla lättviktiga solceller specifikt designade för lastbilar och utforska hur dessa hybridlastbilar kan integreras i elnätet. Detta skapar möjligheten att överbrygga lastbilarnas energibehov med elnätet, något som kan ha djupgående effekter på transportsektorns hållbarhet.

Framtidsutsikter och samverkan mellan akademi och industri

Erik Johansson, ledare för projektet och professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet, uttrycker entusiasm över samarbetet mellan akademi och industri för att minska lastbilstransporternas klimatpåverkan. Resultaten från detta unika försök med hybridlastbilen förväntas ge insikter som kan vara avgörande för framtida hållbara transportlösningar.

Solenergi som drivkraft för ökad räckvidd

Hybridlastbilens 18 meter långa släp är utrustat med solceller som täcker större delen av ytan. Detta motsvarar en kraftfull solcellsanläggning på en genomsnittlig villa. Genom att omvandla solenergi till elektricitet kan hybridlastbilen köra upp till 5 000 kilometer per år i Sverige. Denna siffra skulle fördubblas i länder med mer generöst solsken, som exempelvis Spanien.

Innovation för ökad solenergigenerering

Projektet inkluderar även utveckling av lätta tandemsolceller, en kombination av Midsummers solcellsteknologi och perovskitsolceller. Denna innovation förväntas fördubbla genereringen av solenergi jämfört med nuvarande paneler, vilket i sin tur ökar potentialen för soldrivna fordon.

Industrins engagemang för en grönare framtid

Erik Olsson, Chef för företagsutveckling på Midsummer, påpekar att deras solceller är perfekt anpassade för kommersiella fordon och poängterar möjligheten att öka räckvidden för hybridlastbilar genom elgenerering via solpaneler. Denna teknik har potentialen att reducera bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, något som skulle gynna både transportindustrin och samhället som helhet.

Elnätsintegration och övergång till förnybar energi

I projektet ingår även att utvärdera lastbilarnas inverkan på elnätet och undersöka möjligheten att sälja överskottsenergi till nätet. Sverker Ericsson, elhandelsingenjör på Dalakraft, noterar att även om tvåvägsladdning inte är en enkel lösning och regelverken ännu är otydliga, så är integrationen av solceller i lastbilens energisystem en lovande steg mot att tillgodose framtidens energibehov.

Ett praktiskt steg mot hållbara transporter

Den solcellsdrivna lastbilen, med sina imponerande 560 hästkrafter och hela 100 kvadratmeter solpaneler, har väckt stort intresse. Åkeriet Ernsts Express AB har tagit på sig uppdraget att testa lastbilen i verklig trafik. Lars Evertsson, VD för Ernsts Express AB, understryker vikten av elektrifiering genom förnyelsebar energi och är stolt över att deras åkeri kan vara en del av detta viktiga steg mot en grönare framtid.

Innovation i praktiken: Framtidens hållbara lastbilstransporter

Lastbilens utveckling har möjliggjorts av ett forskningsprojekt som delvis finansierats av innovationsmyndigheten Vinnova. Den resulterande lastbilen är en plug-in hybrid med totalt 560 hästkrafter, och dess solpaneler täcker 100 kvadratmeter yta på släpet, genererar upp till 13,2 kWp och förväntas producera 8 000 kilowattimmar (kWh) per år i svenska förhållanden. Med en total batterikapacitet på 300 kWh, varav 100 kWh på dragbilen och 200 kWh på släpet, är detta ett lovande steg mot en mer hållbar framtid för lastbilstransporter i Sverige och kanske även globalt.