Strax innan sommaren blev det klart att CDON Group förvärvar 30% av aktierna i Shopit Online Europe AB som Softhouse Invest tidigt var med och investerade i. Softhouse gick in 2018 i Shopit och har sedan dess varit en aktiv investerare för att driva bolaget framåt.

Shopit har utvecklat en av världens mest omfattande produkttaxonomier med över 88.000 produktkategorier. Produkter kategoriseras helt automatiskt med hjälp av AI och machine learning och man kan också identifiera över 5 000 unika typer av normaliserade produktattribut från olika källor av ostrukturerade texter. CDON-affären är en bra match, Shopit har precis den teknologin som hjälper t ex marknadsplatser att hantera stora mängder produktdata.

Mathias såg tidigt ett behov av att filtrera och kategorisera produkter på ett enkelt sätt. Grundideén var att bygga en sökmotor för shopping och med tiden har den idén utvecklats. Samtidigt som fokuset har varit att bygga en sökmotor så har det kontinuerligt vuxit fram en stor databas med produktdata.

– Den har ett stort värde för olika e-handlare och marknadsplatser och därför började vi kika mer och mer på produktdata som en tjänst, säger Mathias Axlén VD på Shopit Online Europe AB.

Amazon har 20 000 kategorier, Shopit har ca 88 000 väldigt detaljerade, kategorier. Shopit plockar fram produktegenskaper automatiskt för att kunna filtrera fram rätt produkter, såsom färg, material och andra tekniska egenskaper som man söker. Där har man kommit väldigt långt och har en fin automatik i. Detta såg CDON att de inte alls hade någon bra filtrering kring idag men att Shopit kan bistå med den funktionen och se till att all deras data har produktegenskaper som man också kan filtrera på.

Softhouse Invest har hjälpt till att stötta Shopit i den här affären
Det malmöbaserade bolaget Softhouse invest, med kontor i Malmö, Stockholm, Karlskrona, Karlshamn, Jönköping, Sarajevo och Växjö, gick hösten 2018 tillsammans med Almi Småland, in i bolaget. Softhouse invest såg potentialen i både företaget och entreprenören.

– Vi har ett strukturerat och snabbt sätt att utvärdera potential i en potentiell investering. Vår platta interna struktur möjliggjorde att vi kunde ta ett snabbt beslut att gå in i bolaget. Sedan dess har vi jobbat tillsammans, på strategisk och operativ nivå, med hur vi på bästa sätt ska utveckla bolaget. Vi är väldigt stolta och glada över den snabba utvecklingen bolaget har haft sen vårt samarbete startade, Säger Stefan Johansson, VD Softhouse Invest.

CDON är den första stora affären på en ny marknad
Det har krävts många års teknikutveckling för att skapa och framförallt automatisera dessa system. Nu när man kommit till en riktigt hög kvalitet på sin produktdata är man så gott som ensam på marknaden med denna typ av automatiserade tjänster, vilket det är dags att äntligen monetarisera på.

– Framåt ska man dels fokusera på att leverera mot CDON och samtidigt ta nya kunder och ha en marknad och verksamhet som fungerar framåt. Vi kommer jobba på att utveckla våra tjänster och ta oss an nya marknader och affärer. Detta är den första stora affären och det finns fler säger Mathias Axlén, VD Shopit Online Europe AB.