Södra, Sveriges största skogsägarförening, tar nu ett nytt steg för att skapa ytterligare värde från medlemmarnas råvara. Föreningen kommer att samarbeta med bolagen Verdane och Equinor för att utforska möjligheterna att bilda en komplett värdekedja för infångning och lagring av biogena utsläpp. Samarbetet, som kommer att gå under namnet Njord Carbon, syftar till att stärka Södras lönsamhet och bidrag till klimatet.

Södra har redan en stark klimateffekt tack vare tillväxten i de 52 000 medlemmarnas skogar och ersättningen av produkter och energi med högre klimatbelastning. Nu vill föreningen ta det ett steg längre genom att utforska möjligheterna med koldioxidinfångning, också kallat bioenergy carbon capture and storage (BECCS) eller bio-CCS. Målet är att i framtiden kunna fånga in koldioxid redan vid utsläppet från industrins skorstenar och sedan permanent lagra den på en säker plats, men det kan också finnas möjligheter att använda den cirkulärt i nya produkter.

– Södra jobbar ständigt för att skapa ytterligare värde från medlemmarnas råvara och öka vårt bidrag till klimatomställningen – gärna genom nya partnerskap. Vi utvecklar arbetet i familjeskogsbruket, effektiviserar våra processer och minskar utsläppen. Men vår utveckling stannar inte där och vi vill alltid bli bättre. Koldioxidinfångning skulle stärka vårt långsiktiga arbete mot ett större positivt bidrag till klimatet, samtidigt som det breddar vår bas och skapar nytt värde ur en biprodukt vid Södras bruk, säger Lotta Lyrå, vd för Södra.

Södra, Verdane och Equinor har tillsammans kunskap och förutsättningar för att hantera hela värdekedjan från infångning av koldioxid och transport till lagring och erfarenhet från att skapa tillväxt i nya marknader. Tillsammans kommer bolagen att arbeta för att utforska en optimal värdekedja från infångning till lagring, inklusive affärsmodell och full spårbarhet.

Projektet befinner sig i en tidig fas. Södra kommer nu genomföra förstudier och förprojekt innan ett eventuellt investeringsbeslut tas kring en bio-CCS-anläggning.

– Södra ska hela tiden utreda nya möjligheter att stärka verksamheten genom innovation och utveckling. Därför är vi glada att nu samarbeta med Verdane och Equinor. Tillsammans representerar vi hela värdekedjan – från infångning till lagring av koldioxid. Vi jobbar långsiktigt för att bygga en hållbar värdekedja och hoppas kunna komplettera den med negativa utsläpp, säger Andreas Hörnfeldt, Södras chef för Nya affärer.

Södra är ständigt angelägen om att skapa ytterligare värde från medlemmarnas råvara och öka bidraget till klimatomställningen, ofta genom nya partnerskap. Koldioxidinfångning skulle stärka föreningens långsiktiga arbete mot ett större positivt bidrag till klimatet, samtidigt som det skulle bredda basen och skapa nya affärsmöjligheter.