Bolåneräntorna på marknaden har under en längre tidsperiod ökat. På Landshypotek Bank har dock de rörliga bolåneräntorna förblivit nästan oförändrade sedan juli, och 1-årsräntan har ökat något. De mest förmånliga räntorna erbjuds för längre löptider, som framgår av bankens sammanställning av snitträntor för augusti.

I augusti, kunder som på Landshypotek Bank tecknade nya bolån med en bindningstid på 3 månader, i genomsnitt till en ränta av 4,49 %. Detta är nästan oförändrat jämfört med juli då snitträntan för samma bindningstid var 4,48 %. De lägsta räntorna i augusti på Landshypotek Bank gällde bolån med en bindningstid på 5 år, med en genomsnittlig ränta på 4,32 %. Dessa uppgifter framgår av Landshypotek Banks sammanställning av genomsnittliga bolåneräntor för augusti, som nyligen publicerades.

Räntorna på marknaden har generellt ökat under en längre tid, men olika aktörer har genomfört sina ändringar vid olika tidpunkter.

– Många förutspår ytterligare räntehöjningar från Riksbanken men att vi förhoppningsvis snart ser en avstannande höjningstakt. Vi hoppas att vi kommer till en tid där det är lättare för både kunderna och oss banker att förutsäga räntenivåerna. Det ger större möjligheter till konkurrens och aktiva kundval, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

– Det är osäkra tider och vi ser att de flesta av våra bolånekunder väljer rörlig ränta. Eftersom många bedömare tror på en något högre ränta innan vi ser en vändning, ska det bli intressant att följa om fler kommer att välja att binda på ett år eller längre.