Smart High-Tech AB (SHT), avslutade i fredags sin emission som blev kraftigt övertecknad. Redan innan emissionen hade avslutats stod det klart att intresset var större än förväntat. Emissionen om 13 miljoner kronor tecknades till hela 34,9 miljoner kronor, vilket imponerande nog motsvarade en teckningsgrad på över 268 procent. Denna extraordinära framgång innebär att Smart High Tech nu tillförs 12,4 miljoner kronor efter att ha täckt emissionskostnaderna på cirka 0,6 miljoner kronor. En framgång som inte bara gläder företaget, utan också dess aktieägare och investerare. 

VD Lars Almhem är såklart både nöjd och entusiastisk över mottagandet av emissionen. ”Det känns otroligt stimulerande att få ett så starkt stöd från både befintliga aktieägare såväl som av nya investerare”, säger han i ett pressmeddelande.

Fördelningen av aktierna kommer att ske i enlighet med de kriterier som tidigare angavs i emissionsmemorandumet. De som har tilldelats aktier kommer att få avräkningsnotor under innevarande vecka, medan övriga investerare, som tyvärr inte kunde tilldelas aktier, inte kommer att erhålla något formellt besked från bolaget.