Smart Eye erhåller upp till 53 nya design wins för Driver Monitoring System (DMS) från en ny kund – en stor nordamerikansk biltillverkare. Den beräknade intäkten för ordern är 800 MSEK baserat på prognoser för produktlivscykeln.

Smart Eye som utvecklar DMS-mjukvara till fordonsindustrin, har fått en order från en global Tier 1-leverantör, beräknad till upp till 53 design wins från en ny OEM-kund. Biltillverkaren är en stor nordamerikansk OEM, med ett globalt produktionsfotavtryck.

Den nya nomineringen innebär att Smart Eye kommer att leverera sin AI-baserade Driver Monitoring-mjukvara till upp till 53 nya bilmodeller. En del av volymen är inriktad på att uppfylla kommande europeisk lagstiftning som gör DMS obligatoriskt, med start 2024 för bilmodeller på nya plattformar. År 2026 gäller lagstiftningen alla europeiska bilar, inklusive de på äldre plattformar. Den största delen av volymen går till biltillverkarens nya plattform för en så kallad Software Defined Vehicle, som vanligtvis har få men mycket avancerade bildatorer, avsedda för marknaderna i Nordamerika, Europa och Kina. Modellerna som inkluderar Smart Eyes teknologi kommer att börja gå i produktion under 2024 och fortsätta långt in på 2030-talet. Den beräknade intäkten för ordern är SEK 800 miljoner, baserat på en produktlivscykel på sju år. Det uppskattade värdet över produktlivscykeln av ytterligare design wins på befintliga plattformar har inte beräknats för denna OEM, eftersom de flesta bilmodeller antingen är äldre bilar för den europeiska marknaden eller går över till en helt ny Software Defined Vehicle-plattform.

“Under året, när jag upprepade gånger kommunicerade att vår marknadsposition är stark, var det detta jag menade”, säger Martin Krantz, VD och grundare av Smart Eye. ”Denna nya order, som har varit på gång ett tag, betyder tre saker för oss. För det första befäster vi vår position på den viktiga europeiska marknaden, beräknad till 18 miljoner fordon 2026. För det andra sätter den oss i ledning i Nordamerika, som förväntas ha den snabbaste tillväxten efter Europa. För det tredje förbättrar den vår position ytterligare i Kina, där vi redan är i produktion med två OEM-tillverkare och förväntar oss snabbt ökande intäkter under de kommande åren. Med denna senaste order kan vi med tillförsikt upprepa vår uttalade ambition att ha en global marknadsandel på minst 40 % på lång sikt.”

Smart Eye har nu erhållit totalt upp till 194 design wins från 18 fordonstillverkare. Det sammanlagda värdet över produktlivscykeln för nuvarande design wins uppgår nu till mer än SEK 3 835 miljoner. Det innebär att det totala potentiella värdet från ytterligare design wins med biltillverkare på befintliga plattformar nu är SEK 4 075 miljoner.