Under augusti månad höll villaägarna sina andetag medan bostadsrättsägarna såg sina hem tappa lite i värde. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik. Prisutvecklingen under augusti månad var stabil för villor, medan bostadsrättspriserna minskade med 1 procent. Årsvis är bostadsrätterna nu oförändrade, medan villapriserna har gått ned med 8 procent. Starkast står sig Stockholm där bostadsrättspriserna nu ökat på 12 månaders sikt, fyra procent i storstockholm och med tre procent i centrala Stockholm. Även villapriserna klarar sig bättre i Stockholm än i övriga storstäder.

Bostadsrätterna

När vi tittar på bostadsrätterna i olika regioner märker vi att prisutvecklingen varierar. I centrala Göteborg ökade priserna med 1 procent, medan de förblev oförändrade i centrala Stockholm och Malmö-området. Däremot noterades en prisnedgång på 1 procent i Storgöteborg och Storstockholm. På årsbasis ser vi en ännu större variation, med prisförändringar från plus 4 procent i centrala Stockholm till minus 4 procent i Storgöteborg. Länsvis varierar årsutvecklingen ännu mer, från plus 4 procent i Jämtland till en nedgång på hela 14 procent i Östergötland, enligt Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Prisutvecklingen för villor

Augusti bjöd på några positiva nyheter för villaägarna i Storstockholm, där priserna ökade med 1 procent. Samtidigt förblev priserna oförändrade i Storgöteborg, medan de minskade med 1 procent i Stormalmö. På årsbasis har priserna minskat mellan 5 och 9 procent i de olika regionerna. Länsvis ser vi en liknande variation, där prisutvecklingen på årsbasis varierar från en nedgång på 2 procent i Norrbotten till hela 14 procent i Södermanland, enligt Hans Flink.

Marknaden

Efter den stora prisnedgången som påverkade bostadspriserna under 2022 har marknaden visat tecken på återhämtning under 2023. Priserna på både bostadsrätter och villor har ökat något sedan årsskiftet, och de har återhämtat en del av förlusten. Jämfört med toppnoteringarna i mars/april året innan, ligger bostadsrättspriserna nu på riksnivå 10 procent lägre, medan villapriserna ligger 11 procent lägre.

Under sommarmånaderna juni till augusti har 22 100 bostadsrätter och 13 000 villor sålts, vilket är 7 procent färre än under samma period året innan, avslutar Hans Flink.

Mäklarsamfundets kommentar

Joakim Lusensky, Analys- och Kommunikationschef på Mäklarsamfundet, kommenterar att den svenska bostadsmarknaden är känslig för ränteförändringar på grund av den höga andelen rörliga lån. Trots detta följer Sverige en global trend med en återhämtning i priserna. Det är intressant att notera att prisökningen sker även om utbudet på marknaden är relativt högt.

Prisstatistik för bostadsrätter och villor i augusti 2023

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, augusti 2023

BOSTADSRÄTTER 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS (KR/KVM)
Riket – 1 % – 1 % ± 0 % 42389
Centrala Stockholm ± 0 % + 2 % + 4 % 106296
Stor-Stockholm – 1 % – 2 % + 3 % 64027
Centrala Göteborg + 1 % + 2 % – 2 % 65929
Stor-Göteborg – 1 % ± 0 % – 4 % 46281
Centrala Malmö ± 0 % + 2 % – 1 % 38131
Stor-Malmö ± 0 % + 3 % – 3 % 34858

 

Prisstatistik VILLOR, augusti 2023

VILLOR 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS
Riket ± 0 % + 2 % – 8 % 3431 000
Stor-Stockholm + 1 % + 1 % – 5 % 6345 000
Stor-Göteborg ± 0 % + 2 % – 8 % 5046 000
Stor-Malmö – 1 % ± 0 % – 9 % 4868 000

 

Statistiken baseras på försäljningen av 22 141 bostadsrätter och 13 047 villor under juni 2023 – augusti 2023. Förändringarna jämförs med tidigare månads- och årsperioder. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter är ett vägt genomsnitt för olika storstadsområden och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Fritidshus

För de som är intresserade av fritidshus visar statistiken en nedgång på 8 procent på årsbasis, med ett medelpris på 2 164 000 kr. Statistiken bygger på försäljningen av 3 876 fritidshus mellan september 2022 och augusti 2023, och utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 MÅN MEDELPRIS
Riket – 8 % 2164 000

 

Sammanfattningsvis, den svenska bostadsmarknaden fortsätter att vara i rörelse med prisvariationer beroende på region och bostadstyp. Med ökad stabilitet på marknaden hoppas både säljare och köpare på en ljusare framtid.

Källa: SVENSK MÄKLARSTATISTIK