Lundaföretaget Xenergic som utvecklar energisnåla och ytmässigt små minnen har genomfört en nyemission och tagit in 40 miljoner kronor i kapital. Intresset var stort för nyemissionen med deltagande från såväl existerande som nytillkomna aktieägare.

”Det är glädjande att det finns ett så stort intresse för vårt företag. Med denna kapitalanskaffning kan vi stärka organisationen för att leverera Xenergics minnen till en växande kundgrupp” säger VDn och forskaren Babak Mohammadi.

Tekniken handlar om att minska hela strömförbrukningen med 70-90 procent för olika typer av integrerade kretsar för att på så vis förlänga batteritiden i uppkopplade produkter och minska behovet av kylning för produkter anslutna till elnätet. Det bygger på en typ av cacheminne som har utvecklats vid Lunds universitet, institutionen för elektro-och informationsteknik, under ledning av forskaren Babak Mohammadi.

Xenergics innovation är revolutionerande i relation till dagens minnesteknologi. Det så kallade cacheminnet upptar idag drygt ¾ av totalytan i integrerade minneskretsar och står för mer än hälften av strömförbrukningen, genom att både minska storleken och strömförbrukningen kan funktionaliteten förbättras och batteritiden förlängas. Minnet kan också skräddarsys för olika tekniker och designbehov utan att förlora i prestanda. Behovet av yteffektiva, strömsnåla cacheminnen spänner från uppkopplade vardagsföremål, hushållsapparater, bilar till servrar i stora datorhallar till infrastruktur för nätverk.

”Internet of Things (IoT) och Artificiell Intelligens (AI) kräver allt mer minne, med högre bandbredd i mindre format. Samtidigt ska effektförlusten vara låg. Här spelar vår produkt en viktig roll och vi får mycket fin feedback av våra kunder, vilket affären med Bosch Sensortec visar”, säger styrelseordföranden och medgrundaren Anders Berglund och fortsätter: ”Vi har ett flertal intressanta diskussioner med nya kunder i vår försäljningspipeline som vi planerar kommersialisera inom en snar framtid.”