13 januari, 2021. Follicum AB meddelar idag att Europapatentverket (EPO) slutgiltigt har godkänt patentet EP 3 618 845 B1 vilket avser bolagets peptider som utvecklas för att behandla diabetes. Godkännandet följer det tidigare preliminära godkännande från EPO som meddelades den 20 mars 2020. Det framgår av ett pressmeddelande. Follicum är noterat på Spotlight.

I och med EPO:s godkännande av patent nr. EP 3 618 845 B1 finns skydd för bolagets peptider, och deras användning för att behandla diabetes i Europa, till och med år 2038.

Motsvarande patent har tidigare godkänts i USA. Därutöver har Follicum motsvarande patentansökan under granskning av myndigheter i bl.a. Kina, Japan, Indien, Kanada, Sydkorea, Singapore, Israel och Australien.

”Det är ett styrkebesked att världens två största patentverk, USPTO och EPO, nu har godkänt Follicums patent inom terapiområdet diabetes. Detta ger ett stabilt och robust skydd för våra produktkandidater och deras användning”, säger Follicums vd, Jan Alenfall.

Om diabetes
Diabetes ökar snabbt globalt. Sjukdomen kännetecknas av dålig blodsockerkontroll på grund av defekt insulinsignalering vilket medför allvarliga följdsjukdomar som kardiovaskulär sjukdom, njursvikt, fetma, blindhet och diabetiska fotsår. Såväl diabetes som dess följdsjukdomar innebär en stor börda, dels för den enskilda patienten men också för hela sjukvårdsystemet. Det finns därmed ett redan stort och ett växande globalt behov av nya terapier som adresserar effektiv kontroll av glukosnivåer i kombination med förebyggande effekter på de olika diabetiska komplikationerna.