Allt fler äldre har svårigheter med att betala sina skulder. Ärenden relaterade till äldre personer hos Kronofogden har ökat avsevärt jämfört med yngre individer. Just nu har nästan 66 000 personer över 65 år skulder registrerade hos myndigheten.

– Med tanke på att kostnaderna har skjutit i höjden de senaste åren och inkomsterna för pensionärerna inte hängt med i inflationstakten är jag inte förvånad över att så pass många dragit på sig stora skulder, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar

För hela 2024 förväntas en ensamstående pensionärs utgifter för boende, mat, hushåll och el uppgå till totalt 14 576 kronor per månad. Detta motsvarar i stort sett en genomsnittlig allmän pension före skatt.

Länsförsäkringar har analyserat de genomsnittliga kostnaderna för en pensionär, inklusive räntor, mat, hushållskostnader och el. Resultaten av beräkningarna indikerar att hushållen har upplevt betydande ökningar i sina utgifter under de senaste åren. Livsmedel ensamma står för över 20 procent av hushållens totala kostnader.

Hushåll (per person) 2021 2022 2023 2024
Singel 132 362 kr 153 831 kr 174 128 kr 174 918 kr
Sambo   96 734 kr 110 300 kr 126 356 kr 127 379 kr

Tabell: Länsförsäkringars beräkning för den genomsnittliga pensionärens kostnader (inkl. räntor, mat, hushållskostnader och el.)

De flesta pensionärer kommer att få en ökning av sin totala pension i år, vilket förväntas ligga mellan 500 kronor och 1 500 kronor efter skatt. Trots denna höjning förväntas dock ett ensamstående hushåll i genomsnitt lägga nästan hela sin tillgängliga inkomst på boendekostnader, mat, hushållsutgifter och el år 2024.

– Vi har i dag en realitet där kostnaderna ökar markant och många pensionärer har nu en svag motståndskraft för nya och oväntade utgifter, där många balanserar på marginalen. Det är en betydligt större andel av den disponibla inkomsten för pensionären som idag går till att betala nödvändiga utgifter jämfört med 2021 men under 2024 ser det ut faktiskt ut som att kostnaderna sakta börjar plana ut, säger Trifa Chireh.

Uträkningen indikerar att det är utmanande för många pensionärer att klara av sin ekonomi, och att bli sambos framstår som en fördelaktig strategi för pensionärer med begränsad inkomst för att öka sina besparingar. Att bo tillsammans som ett par kan avsevärt minska utgifterna i förhållande till den tillgängliga inkomsten enligt beräkningen.

– Många människor, särskilt ensamboende pensionärer, är oroade över hur de ska ha råd att bo i framtiden. En möjlighet kan även vara att skaffa en inneboende. Utöver den ekonomiska aspekten finns det också en utbredd ensamhet bland seniorer som ett nyfunnet samboliv kan råda bot på, säger Trifa Chireh.

En grupp som är särskilt utsatt är ensamstående kvinnor som i genomsnitt har 70 procent av mäns pension

– Ensamboende pensionärer står inför utmanande ekonomiska tider, särskilt med tanke på stigande inflation och ökade kostnader för boende, transport, bredband, försäkringar, mat och kläder. Detta skapar oro bland pensionärer, särskilt äldre kvinnor, eftersom den genomsnittliga pensionsnivån för kvinnor är 30 procent lägre än för män, säger Trifa Chireh.