Tisdagen den 1 juni checkade de första hotellgästerna in på Comfort Hotel Solna. Hotellet är först i Skandinavien, kanske världen, med att alstra mer energi än vad det förbrukar tack vare låg energianvändning i kombination med fasad och tak klädda med solcellspaneler.

Comfort Hotel Solna med sina 336 hotellrum är en del av Nordic Choice Hotels satsning House of Choice där tre verksamheter samsas i samma energialstrande byggnad. Hotellet är fastighetens största verksamhet men där ryms också 88 longstaylägenheter och Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor.

– Ingenting med detta hus är lämnat åt slumpen. Allt är noga genomtänkt som storleken och placeringen av fönstren, att hela taket och den mest solutsatta delen av fasaden består av solceller, att hissarna när de åker nedåt laddas så att uppåtfärden inte kostar el eller att byggnaden försörjs med kyla och värme från värmepumpar som hämtar energi från borrhålslager. Det här hotellet använder 80% mindre energi jämfört med ett normalt hotell. Det gör att hotellets gäster kan somna med vetskapen om att de både valt ett miljövänligt boende med bra läge som inte kostat skjortan och att de dessutom bidragit till energiförsörjningen, säger hotellets ägare Petter Stordalen.

Hotellet är en del av en större satsning som Nordic Choice Hotels gör i Arenastaden för att öka områdets möjligheter att locka möten, konferenser och kongresser. Utöver hotellets 336 hotellrum så har också systerhotellet Quality Hotel Friends byggts ut till 650 rum och är därmed Stockholms största hotell.

– Satsningen vi gör i Arenastaden med hotellrummen och lägenheterna gör att vi ökar mötes- och logikapaciteten i Arenastaden med 170 procent. Det gör skillnad när europeiska kongressarrangörer väljer plats för sina arrangemang. Räknar vi dessutom in att vår verksamhet finns i ett område med Mall of Scandinavia och Friends Arena samt Nordens främsta kluster av huvudkontor så blir vi unika, säger Comfort Hotel Solnas VD Sam Radstake Nissen.

Fakta Nordic Choice Hotels i Arenastaden:
Comfort Hotel Solna: 336 hotellrum
Quality Hotel Friends: 650 hotellrum
Strawberry Living: 88 lägenheter
Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor med säte för digital utveckling, nyetablering och fastigheter.

Fakta nollenergibyggnaden House of Choice:

 • Byggnaden är en nollenergifastighet (certifierad enligt FEBY Guld Plushus). Byggnaden försörjs med kyla och värme från värmepumpar som effektivt laddar och hämtar energi från borrhålslager.
 • Byggnaden producerar tillräckligt med energi per år för att skicka en Tesla runt världen 57 gånger.
 • Betongtät byggnad säkerställer att värmen hålls i byggnaden.
 • Zero Energy – årlig solenergi överstiger behovet av årlig energi som behövs för byggnaden (inkluderar fastighetsel, uppvärmning, kylning, varmt vatten).
 • Minimera energiförluster. Till exempel värme som genereras från köket används för att värma upp rum.
 • Geo-energi – i huvudsak ett gigantiskt batteri i källaren som sparar värme under sommaren och kyla på vintern och använder den sparade energin under motsatta säsonger.
 • Ett normalt hotell använder 80 KWH / m2 per år, House of Choice använder 15. Så 80% mindre.
 • Gästerna kan minska sina CO2-utsläpp genom att ha en högre temperatur under sommaren och lägre under vintern.
 • Minskad användning av varmt vatten.
 • Aktiv användning av persienner/markiser under sommaren för att spara energi.
 • Varje gång hissen går ner genererar den tillräckligt för att gå upp igen. I huvudsak en “nollenergihiss”
 • Med 2 500 kvm solceller på fasaden och taket kommer det produceras mer energi än vad som kommer förbrukas i fastighetsenergi.