Skandia vinner Private Equity Exchange & Awards i kategorin Best LP, Regional Strategy. Skandia prisas som Europas bästa investerare inom Private Equity-fonder (PE) baserat på en lång period med hög avkastning.   

– Priset är en bekräftelse på att vi har ett team och ett program som står sig mycket väl internationellt. Vår process för att identifiera och bedöma investeringsmöjligheter är ryggraden i vårt arbete, men det är vårt team av engagerade och kompetenta medarbetare som gör det möjligt för oss att få en sådan fin överavkastning i över 10 års tid, säger Daniel Winther chef för Private Equity på Skandia.

Skandias Private Equity, dvs onoterat innehav, består av totalt ca 100 miljarder kronor, ca 17.5 procent av Skandias livportfölj och omfattar både mogna bolag såväl som uppstartsbolag.

Skandia investerar ca 10 miljarder varje år i PE, primärt via fonder men också direkt i bolag tillsammans med förvaltare. Bland våra mest uppmärksammade investeringar finns mogna bolag såsom Visma och LeasePlan samt tillväxtbolag i form av Spotify, Uber och Klarna.

Skandia mottog priset på konferensen och galan Private Equity Exchange & Awards i Paris den 19 oktober 2022.