När Länsförsäkringar ställde frågor om att minska sin amortering svarade övervägande andel av de tillfrågade att de ställer sig positiva till det. – Att dra ned på amorteringen kan vara lockande men beslutet kräver eftertanke. Genom att regelbundet betala av på ditt lån skapar du förutsättningar för att hantera högre räntekostnader. Tänk också på att din ekonomiska situation kan förändras om du blir sjuk, arbetslös eller går i pension, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar.

När du amorterar minskar du din skuld. Och även om du får ner dina månadsutgifter genom att inte amortera, kan det ändå vara bra att göra det, säger Emma Persson:

– Det kan vara frestande att sluta eller minska sin amortering för att få pengarna att räcka till annat, särskilt i dessa tider med höga utgifter i hushållet. Men tänk på att amortering också är ett sparande och dessutom ett disciplinerat sådant eftersom det blir av varje månad utan att du behöver tänka på det. Säljer du din bostad med vinst får du mer pengar över än om du inte hade amorterat.

Den avgående regeringen gav nyligen Finansinspektionen i uppdrag att se över amorteringskravet, ett uppdrag som ska redovisas den 14 oktober.

– Skulle det bli möjligt att minska amorteringen tillfälligt eller permanent är det inte säkert att du ska utnyttja det, om det inte är absolut nödvändigt. Är din inkomst oförändrad kan det vara bättre att gå igenom vilka utgifter du kan minska på för att klara ekonomin och fortsätta amortera. När priserna sjunker på bostadsmarknaden är det också bra att fortsätta amortera eftersom det kan skydda dig mot att hamna i skuld om du kommer i ett läge där du tvingas sälja, säger Emma Persson.

Räkneexempel 1 – återbetalning av bolån

 1. Du köper en bostad för 1 miljon kronor.
 2. Kontantinsatsen är 15 procent, det vill säga 150 000 kronor och du lånar 850 000 kronor.
 3. Amorteringen är 2 procent på 850 000 kronor, det vill säga 17 000 kronor per år eller 1 417 kronor per månad (antal amorteringstillfällen vid månatlig amortering blir 360).
 4. Om du följer den amorteringsplanen har du amorterat 510 000 kronor under löptiden som är 30 år och har kvar en skuld på 340 000 kronor.

Räkneexempel 2 – återbetalning av bolån

 1. Du köper en bostad för 1 miljon kronor.
 2. Kontantinsatsen är 30 procent, det vill säga 300 000 kronor och du lånar 700 000 kronor.
 3. Amorteringen är 1 procent på 700 000 kronor, det vill säga 7 000 kronor per år eller 583 kronor per månad (antal amorteringstillfällen vid månatlig amortering blir 360).
 4. Om du följer den amorteringsplanen har du amorterat 210 000 kronor under löptiden som är 30 år och har kvar en skuld på 490 000 kronor.

– Om det är möjligt, se till att du har ett sparande som är mer tillgängligt vid sidan av amorteringarna. Se inte låneutrymmet i bostaden som ett buffertsparande, det är inte säkert att du får lån mer av banken den dagen du behöver det, säger Emma Persson.

Länsförsäkringars undersökning

Svar Totalt Man Kvinna
Ja, jag kan tänka mig att sänka amorteringen på bolånet 34 % 33 % 36 %
Ja, jag kan tänka mig att värdera om min/vår bostad för att på så sätt få ned amorteringen 17 % 21 % 14 %
Ja, men har ingen möjlighet att sänka amorteringen 9 % 8 % 10 %
Nej 32 % 33 % 31 %
Vet ej 8 % 6 % 10 %

FRÅGA: Kan du tänka dig att sänka amorteringen på ditt bolån för att klara hushållens utgifter?

Signifikanta svar

Ja, jag kan tänka mig att sänka amorteringen på bolånet (34%)

 • Hushållsinkomst: 800k- (40%)

Ja, jag kan tänka mig att värdera om min/vår bostad för att på så sätt få ned amorteringen (17%)

 • Ålder: 18–49 år (23%)
 • Man, 30–49 år (33%)
 • Boende i bostadsrätt (25%)
 • Har hemmaboende barn i hushållet (25%)
 • Hushållsinkomst: -299k (40%)
 • Boende i storstäder och storstadsnära kommuner (25%)
 • Boende i Stockholm (31%)

Ja, men har ingen möjlighet att sänka amorteringen (9%)

 • Kvinna, 30–49 år (16%)
 • Högsta avslutade utbildning: Grundskola (19%)
 • Boende i Sydsverige (16%)

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd vecka 37 och antalet intervjuade är 1 595. Novus Sverigepanel består av ungefär 50 000 paneldeltagare. Panelen är slumpmässigt rekryterad och är riksrepresentativ avseende ålder, kön och region i åldersspannet 18–79 år.