Stockholm, 4 december, 2020: Single Technologies med dess banbrytande teknologi för DNA sekvensering tillkännagav idag att en kraftigt övertecknad nyemission om 50 miljoner kronor från befintliga och nya aktieägare har slutförts. Bland de nya investerarna finns bl.a. Jens von Bahr, Rothesay Ltd, Carl-Henric Svanberg finansierade Cygnus Montanus Stiftelse, professor Ulf Landegren och Andreas Ehn. Kapitalet kommer att användas för att påskynda utvecklingen av bolagets 3-D sekvenserings plattform. Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare. Det framgår av ett pressmeddelande.

“Single Technologies siktar på att ta fram en extrem hög-kapacitets lösning för att konvertera DNA till digital data baserad på vår patenterade 3-D-sekvenseringsteknologi. Vår lösning möjliggör både NGS (next generation sequencing) och spatial sekvensering”, förklarar VD Johan Strömqvist. “Vi upplever redan nu en massivt ökad efterfrågan på NGS-data inom alla delar av hälso-och sjukvården, men den växer också inom andra branscher såsom datalagring, kriminalteknik och jordbruk. Efterfrågan kommer bl.a från nya ambitiösa projekt som Human Cell Atlas, där man vill sekvensera transkriptom på enskild cellsnivå och kartlägga hur olika celltyper är rumsligt organiserade i hela organ. Det blir också allt tydligare att ultrasnabb avläsning kommer att vara nyckeln till energieffektiv lagring av data i DNA-bibliotek. Inom det kliniska området kommer liquid biopsies alltmer i  allmän användning, något som vanligtvis kräver att man genomför djup sekvensering (en mycket omfattande sekvensering av provet). Finansieringen kommer att göra det möjligt för oss att slutföra automatiseringen av vår 3-D-sekvenseringsprocess, göra den mer robust och förbättra kvaliteten, både när det gäller hel-genom sekvensering och transkriptomiska applikationer. Vår ambition är att öppna vår första produktionsanläggning för konvertering av DNA i Stockholm 2022.”