HR-tech bolaget Simployer har passerat 500 miljoner i Annual license revenue (ARR).

– Det finns få skandinaviska SaaS-bolag (Software as a sevice) i den här storleken, och det här är en viktig milstolpe för oss, säger CEO för Simployer, Vigleik Takle.

Simployer är en ledande spelare på den skandinaviska HR-marknaden och levererar en unik kombination av HR-tech och expertis anpassat för lokal marknad. Simployer är det föredragna valet för över 15,000 kunder med över 1.2 miljoner användare.

– Det finns få jämförbara skandinaviska SaaS-bolag av denna storlek. Genom att passera 500 miljoner NOK visar vi vår position som en ledande spelare på skandinaviska HR-marknaden. Det här betyder att vi är på en nivå där vi kan investera vidare i utvecklingen av både produkter, våra anställda och inte minst fortsätta leverera bra kundupplevelser, förklarar Takle.

Företag är mer måna av att ta hand om sina människor
Systemstöd för HR blir alltmer viktigt och det är en marknad i tillväxt. Tidigare ansågs HR som en administrativ process, men nu ser allt fler företag på HR som en affärskritisk funktion. Pandemin ökade behovet för bra HR-lösningar. Det efterföljdes av en arbetsmarknad i stor rörelse där kampen om talangerna har resulterat i att HR står högt på agendan.

– Fler och fler företag börjar inse att den viktigaste resursen de har är just medarbetaren. Det finns en enorm outforskad potential, men det kräver att man jobbar strukturerat och målinriktat. För att klara detta behöver man kombinationen av system, kompetens och bra ledarskap, fortsätter Takle.

Ser bortom Norgeoch Sverige
Simployer har 370 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Polen. I likhet med Simployer har många skandinaviska bolag anställda utanför sina egna landsgränser. För ledare blir det då viktigare att ta hand om sina anställda, oavsett var i världen de befinner sig. Simployer VD:n är övertygad om att bolaget kommer kunna spela än ännu större roll i den utvecklingen, nu som företaget tar sig vidare ut i Europa:

– Vi jobbar nu med att realisera vår produktstrategi som stöttar vår långsiktiga ambition om att gå in i nya marknader utöver den nuvarande närvaron i Norge och Sverige. För att lyckas med detta vill vi fortsätta att investera i våra medarbetare, som vi menar är fundamentet för och lyckas vidare med expansionen, avslutar Vigleik Takle.