Den börshandlade fonden ETFS Physical Silver får betyget ”Rekommenderas” av analyshuset Lonsec.

Lonsec framhåller förvaltarens resurser och erfarenhet av att hantera råvarubaserade fonder. Vidare nämns fondens förmåga att ge “en kostnadseffektiv och transparent exponering för fysiskt silver”, som skäl till beslutet.

“Vidare är detta den enda fonden på ASX som för närvarande erbjuder exponering mot silver” sade Lonsec. Denna ETC backas upp av fysiskt silver som innehas av JP Morgan, fondens custodian.

“Endast metall som överensstämmer med reglerna hos London Bullion Market Association (LBMA) – för Good Delivery leverans kan accepteras av vår custodian. Varje fysisk tacka är segregerad, identifieras individuellt och tilldelad” säger Kris Walesby VD för ETF Securities Australia.