Det digitala identitetsföretaget Signicat och SaaS-bankplattformen Mambu har inlett ett partnerskap för att hjälpa banker, fintechbolag och nya finansiella tjänsteleverantörer att öka kundförvärv, förbättra kundupplevelser och minska marknadsledtider.
Samarbetet innebär att ett omfattande utbud av identitetsverifieringsmetoder blir tillgängliga för kunder, eftersom Signicats identitetsplattform enkelt kan integreras med Mambu via ett enda API. Detta ger finansiella tjänsteleverantörer över hela Europa möjligheten att “skola in” sina kunder digitalt, genomföra webbaserad identitetsautentisering samt att använda sig av elektroniska signaturer som är juridiskt bindande.
Brist på tillgång till digitala så kallade onboarding-alternativ kan orsaka tapp av kunder. Enligt en undersökning har 63 procent av alla konsumenter i Europa aktivt valt att sluta använda minst en digital ekonomisk tjänst under det senaste året. Partnerskapet ger finansiella tjänsteleverantörer några värdefulla verktyg för att minska detta manfall och samtidigt öka kundförvärvet.
Fixura, ett P2P-utlåningsföretag baserat i Norden, har använt integrationen för att stärka sin utlåningsproduktportfölj och digitalisera sina kunders identitetslivscykel.
– I grunden är P2P-utlåning beroende av säkra digitala plattformar, där transaktioner kan ske säkert och sömlöst. Genom att samarbeta med Mambu kunde vi distribuera lösningar till kunder över hela Europa inom några månader. Integrationen av Signicats digitala identitetsplattform innebär att vi kan vara säkra på att dessa transaktioner är mellan verifierade och betrodda användare, säger Hannu Puolitaival, operativ chef på Fixura.
Partnerskapet följer Mambus senaste finansieringsrunda på 110 miljoner euro. Företaget strävar efter att expandera ytterligare över hela Europa och dra nytta av den växande marknaden för bankprogramvara, värderad av Gartner till 100 miljarder dollar.
– Globala lockdowns har förvandlat en önskan om digitala tjänster till ett akut behov. Vår forskning om konsumenternas attityder till onboarding visar att finansiella tjänsteleverantörer kämpar för att hålla jämna steg med konsumenternas digitala krav – och det kostar dem kunder. Att samarbeta med Mambu, en snabbt växande och strategisk partner som kommer att bli en av världens största marknadsaktörer, innebär att vi kan hjälpa fler leverantörer att låsa upp fördelarna med en digital identitet, säger Asger Hattel, VD, Signicat.
Han får medhåll av Eelco-Jan Boonstra, VD för EMEA på Mambu.
– Identitetsbedrägerier fortsätter att vara ett stort hot mot företag över hela världen och skadar förtroendet. Inte minst nu med alla som arbetar hemifrån på grund av COVID-19-pandemin. Därför förlitar sig finansiella tjänsteleverantörer mer än någonsin på kundernas förtroende och lojalitet. Signicats digitala identitetsplattform innebär att du vet vem du har att göra med och hjälper dig att leverera betrodda digitala kundupplevelser, säger han.