Serneke Sverige meddelar en omfattande omstrukturering av sin verksamhet. Detta drag innebär att regionerna Mitt och Norr kommer att upphöra som en del av bolagets nuvarande regionstruktur.

Mikael Hultqvist, VD för Serneke Sverige, betonar att denna omstrukturering markerar nästa steg i företagets tydliga strategi för att förstärka och renodla bolaget. “Nu tar vi nästa steg i vårt fokus att renodla och förstärka bolaget för att öka vår lönsamhet och stabilitet,” säger Hultqvist.

Detta omstruktureringsinitiativ syftar till att koncentrera Sernekes entreprenadverksamhet till områden och marknader där de bästa förutsättningarna för lönsamhet och stabilitet existerar, med målet att bygga upp en långsiktig styrka. Omstruktureringen kommer att genomföras i två huvudsakliga steg

Norra regionen

Sernekes lokala kontor i Luleå och Umeå kommer att avvecklas som en del av denna omstrukturering. Samtidigt kommer pågående projekt i norra Sverige, inklusive städer som Umeå, Luleå, Pajala och Kiruna, att fullföljas som planerat. Verksamheten i Sundsvall kommer att övergå till region Öst, vilket kommer att ge en effektivare och mer fokuserad geografisk uppdelning.

Värmland och region mitt

Som en del av denna omstrukturering kommer Serneke att avyttra sin verksamhet i Värmland till byggkoncernen T3. Övrig verksamhet i region Mitt, som omfattar områdena Örebro och Dalarna, kommer att integreras med region Öst. Denna integrering kommer att stärka företagets närvaro och kapacitet på marknaderna i dessa områden.

För långsiktig lönsamhet och stabilitet

Mikael Hultqvist understryker att dessa förändringar är enligt företagets strategiska plan för att skapa en mer robust och effektiv entreprenadverksamhet. “Genom att genomföra dessa förändringar minskar vi våra risker och skapar stora möjligheter för långsiktig lönsamhet genom kontinuitet och stabilitet,” säger Hultqvist.

Denna omstrukturering kommer att påverka personalen inom regionerna Norr och Mitt. I Norr berörs omkring 50 tjänster, inklusive Sundsvall. Av dessa kommer cirka 15 tjänster att sägas upp, främst kopplade till projekten i Umeå, Luleå, Pajala och Kiruna. I region Mitt berörs ungefär 40 tjänster av omstruktureringen.

Samtidigt kommer alla medarbetare i Värmland erbjudas fortsatt anställning hos köparen T3, med bibehållna anställningsvillkor. Detta steg är en del av företagets ansvar att säkerställa en smidig övergång för projekt, kunder och personal i Värmland.

I en avslutande kommentar betonar Mikael Hultqvist vikten av att överlåta verksamheten i Värmland för att garantera en stabil kontinuitet gentemot projekt, kunder och personal. Denna omstrukturering positionerar Serneke Sverige för ökad styrka och framgång på lång sikt och återspeglar deras engagemang för att möta framtidens utmaningar på ett strategiskt och effektivt sätt.