SENSEC LEVERERAR RÖNTGEN TILL FRAKTBOLAG Sensec har tecknat två nya avtal inom segmentet Air Cargo gällande leverans av röntgen till fraktbolag i Sverige. Systemen är av den senaste teknologin med dubbla vyer vilket ytterligare förbättrar säkerheten och underlättar för operatören. 

Det framgår av ett pressmeddelande. Sensec Holdings ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”.

Det totala ordervärdet är 3 MSEK varav 1,5 MSEK kommer tillfalla innevarande år. Leveransen kommer ske i två etapper, den första under Q2 2021 och den andra under 2022. Detta stärker Sensecs marknadsandel inom flygfrakt ytterligare. “Vi är naturligtvis väldigt stolta över förtroendet att få leverera nya röntgensystem inom detta segment. Vår starka marknadsposition och kundnöjdhet beror till stor del på Sensecs goda förmåga att leverera helhetslösningar med en mycket kompetent service- och utbildningsavdelning” säger Esa Jernstedt KAM på Sensec.